OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE

 

Predaja dokumenata za Prijemni ispit na Akademiji vršit će se od 14.06. – 28.06. 2019. g. u studentskoj službi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport (zgrada bivšeg Partizana) u vremenu od 10.00 do 13.00 sati