OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE   Predaja dokumenata za Prijemni ispit na Akademiji vršit će se od 14.06. – 28.06. 2019. g. u studentskoj službi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport (zgrada bivšeg Partizana) u vremenu od 10.00 do 13.00 sati

DAN OTVORENIH VRATA

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da posjete Akademiju dramskih umjetnosti  19.04.2018. godine u periodu od 11.00 – 13.00 sati. Kandidatima će biti omogućen obilazak učionica i vježbaonica te će moći prisustvovati izvođenju nastavno – umjetničkog procesa na ADU.