Biblioteka

Interna biblioteka Akademije dramskih umjetnosti pripojena je biblioteci filozofskog fakulteta. Listu predatih naslova možete pogledati ovdje: Biblioteka predati naslovi.