O ADU

Akademija dramskih umjetnosti
(pozorište, film, radio i TV)

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli osnovana je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona 28.12.1998.godine.

Na Akademiji su, u okviru prvog ciklusa studija, aktivna dva studijska programa: studijski program Gluma i studijski program Produkcija.

Od akademske 2007/2008. godine upis na studijske programe vrši se bijenalno tako da se svake godine naizmjenično primala po jedna klasa Glume odnosno klasa Produkcije, a od akademske 2023/2024. godine ukinut je bijenalni upis za studijski program Gluma.

Od akademske 2012/2013. godine u okviru drugog ciklusa studija aktivan je studijski program Gluma, a od akademske 2013/2014. otvoren je i studijski program Produkcija.