Studentska scena

 1. Art – Jasmina Reza, Samostalna diplomska predstava Armina Ćatića (22.12.2001.)
 2. Zločin na Kozjem otoku – Ugo Betti, Kolektivna diplomska predstava I generacije studenata ADU (10.05.2002.)
 3. Gospodin Foka – Gordan Mihić, Samostalna diplomska predstava Elvire Aljukić (12.11.2002.)
 4. Ljubavnik – Harold Pinter, Samostalna diplomska predstava Hazima Begagića i Sonje Goronje (2.03.2003.)
 5. Prosjačka opera – Bertold Brecht, Kolektivna diplomska predstava II generacije studenata ADU (24.07.2003.)
 6. Bez trećeg – Milan Begović, Samostalna diplomska predstava Jasmine Čelebić (27.09.2003.)
 7. Anđeo na mom ramenu – Stephen Levi, Samostalna diplomska predstava Sanele Babić, Jasmin Mekića i Damira Altumbabića (15.10.2003.)
 8. Kako ubiti suprugu i zašto – Antonio Amurri, Samostalna diplomska predstava Nikoline Baškarad (30.05.2003)
 9. Prevrtač – Nenad Vujadinović, Samostalna diplomska predstava Damira Mahmutovića i Borisa Balte (14.02.2004.)
 10. Sakati Billy sa Inishmana – Martin McDonagh, Kolektivna diplomska predstava III generacije studenata ADU (28.02.2004.)
 11. Helverova noć – Ingmar Vilkvist, Samostalna diplomska predstava Remire Osmanović (17.06.2004.)
 12. Umri muški – Aldo Nikolaj, Samostalna diplomska predstava Minje Musić (5.02.2005.)
 13. Prosidba – A.P. Čehov, Samostalna diplomska predstava Uranele Agić (17.03.2005.)
 14. Lekcija – E. Jonesko, Samostalna diplomska predstava Ivane Petrović (16.06.2005.)
 15. Plava soba – David Hare, Kolektivna diplomska predstava IV generacije studenata ADU (10.10.2005.)
 16. Emigranti – S. Mrožek, Samostalna diplomska predstava Siniše Udovičića i Adnana Omerovića (24.12.2005.)
 17. Apsolutni početnici – Vladimir B. Popović, Samostalna diplomska predstava Envera Hasića (09.04.2006.)
 18. Goli pijanista – Matijaž Zupančić, Kolektivna diplomska predstava V generacije studenata ADU (23.03.2007.)
 19. Enigmatske varijacije – Erik Emanuel Šmit, Samostalna diplomska predstava Irfana Kasumovića i Dragana Pirića (08.07.2006.)
 20. Iza zatvorenih vrata – Žan Pol Sartr, Samostalna diplomska predstava Emine Goletić, Ane-Mie Milić i Sabita Sejdinovića (17.09.2006.)
 21. La Linea – Autorski projekat Tarika Markovića, Samostalna diplomska predstava Tarika Markovića (12.11.2006.)
 22. Soboslikar – Donald Čerčil, Samostalna diplomska predstava Rubine Sarajlić, Ivane Soldar i Emira Spahića (24.02.2007.)
 23. Ljubavi Georgea Washingtona – Miro Gavran, Samostalna diplomska predstava Džane Krasnić (13.07.2007.)
 24. Zmijsko leglo – Vasili Sigarev, Samostalna diplomska predstava Adema Smailhodžića (10.11.2007.)
 25. Toksini – Krzysztof Bizio, Samostalna diplomska predstava Šabana Mujkanovića (12.12.2007.)
 26. Nepoznata iz Seine – Ödön von Horváth, Kolektivna diplomska predstava VI generacije studenata ADU (23.12.2007.)
 27. Filoktet – Heiner Muller, Samostalna diplomska predstava Mateja Baškarada i Hazima Mujčinovića (30.03.2008.)
 28. Žena mi se zove Zlatko, Kolektivna diplomska predstava VII generacije studenata ADU
 29. Brecht – ovi songovi, Samostalni diplomski rad Edisa Žilića (17.06.2008.)
 30. The Beauty Queen of Leenane – Martin McDonagh, Samostalna diplomska predstava Sanje Dodig (15.07.2008.)
 31. Besjedništvo kao forma umjetničkog govora -Samostalni diplomski projekat Ademira Hogića (03.11.2008.)
 32. Didona – Vergilije – Samostalna diplomska predstava Jasminke Pašić i Ivane Perkunić (25.11.2008.)
 33. Prikaz besjeda kroz retoričku formu – Samostalni diplomski projekat Fatime Džaferović (09.01.2009.)
 34. Imitacija života – Mirjana Bobić Mojsilović – Samostalna diplomska predstava Adnana Mujkića i Vesne Kurtović (05.04.2009.)
 35. San ljetne noći – W. Shakespeare – Kolektivna diplomska predstava VIII generacije studenata ADU
 36. Helverova noć – Ingmar Vilkvist – Samostalna diplomska predstava Nedima Malkočevića (21.04.2009.)
 37. Nova vremena – Brehtovi songovi – Samostalna diplomska predstava Erne Begatović
 38. Dijalekti, žargoni, argoi – elementi identifikacije lika na sebi – Samostalna diplomska predstava Mirze Ćatibušića
 39. Cabaret – Samostalna diplomska predstava Ane Franjčević (04.10.2009.)
 40. Anđela – Stevan Koprivica – Samostalna diplomska predstava Siniše Kahvića (17.11.2009.)
 41. Bliže – Kolektivna diplomska predstava IX generacije studenata ADU (18.04.2010.)