I ciklus studija

Nastavni plan I ciklusa studija studijskog programa  Gluma 

Nastavni plan I ciklusa studija studijskog programa   Produkcija