Kako se upisati

 

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM PRODUKCIJA  za akademsku 2017/2018

Prijemni ispit za studijski program ”Produkcija” traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata), a sastoji se iz tri dijela:

 1. Kvalifikacioni ispit (Test sa stotinu pitanja po sistemu a, b, c, d odgovora.)
 2. Rad sa kandidatima (Izrada produkcionog projekta – pozorište, film, radio, TV, izdavaštvo,  muzička      produkcija…)
 3. Završni – eliminacioni ispit (Razgovor kandidata sa članovima Komisije i mogućnost elaboracije produkcionih  projekata iz oblasti kulture i umjetnosti koje nisu obrađivali u drugom dijelu prijemnog ispita).

Kandidati koji se žele prijaviti za pristupanje prijemnom ispitu dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) – original    (za strane državljane obavezna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list ili ovjerena kopija CIPS-a (ne stariji od 6 mjeseci)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Kratka biografija
 5. Prijava za Prijemni ispit

Konsultacije za prijemni ispit obavljat će se svakog četvrtka tokom juna mjeseca sa početkom u 11.00 sati

 

 

 

 

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM GLUMA

Akademska 2016./2017. godina

I upisni rok

Za Prijemni ispit potrebno je pripremiti dva monologa i jednu recitaciju po vlastitom izboru.

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju sačinjavaju profesori stručno-umjetničkih predmeta koji  se slušaju na studijskom programu Gluma.

Prijemni ispit čine:

– kvalifikacioni dio

– rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor

– eliminacioni dio

Kvalifikacioni dio sastoji se iz prezentacije pripremljenih monologa i recitacija. Komisija svakog kandidata ocjenjuje određenim brojem bodova.

Na osnovu dobijenih bodova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su ušli u uži izbor.

Rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata). Tokom ”užeg izbora” profesori intenzivno rade sa kandidatima.

Eliminacioni dio predstavlja prezentaciju zadataka koje su kandidati dobili tokom rada u užem izboru. Nakon bodovanja prezentiranih radova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su zadovoljili kriterij Prijemnog ispita i time stekli uslov za upis na I ciklus studija – studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli.

  Tokom mjeseca juna, svakog ponedjeljka sa početkom u 11.00 sati,  bit će organizovane konsultacije za kandidate koji žele pristupiti prijemnom ispitu.

Za prijavu je potrebno predati slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) -original (za strane državljane potrebna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list  ili ovjerena fotokopija CIPS-a (kopija pasoša za strane državljane)
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Ljekarsko uvjerenje
 5. Kratka biografija
 6. 2 fotografije
 7. Prijava za Prijemni ispit (skriptarnica kod Tehnološkog fakulteta)

Podnošenje prijava vršit će se od 20.06. do 29.06.2016. godine;

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 01.07.2016. godine u 10,00 sati;

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se od 01. do 04. 07. 2016. godine po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 04.07.2016. godine;

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 04.07.2016. godine, a konačna   07.07.2016. godine;

– upis primljenih kandidata obaviće se od 07.07. do 22.07.2016. godine.

Kompletan Konkurs za upis možete pogledati na www.untz.ba