Nastavno osoblje

NASTAVNO OSOBLJE – ZAPOSLENICI

Redovni profesori:
Vlado Kerošević
Dr. sc. Srđan Vukadinović
Asim Horozić
Baisa Bakin
Lejla Teskeredžić

Vanredni profesori:
Dr. sc. Jasmina Čelebić Tanović
Mr. sc. Damir Altumbabić
Dr. sc. Maja Hrvanović

Docenti:
Mr. sc. Sanela Babić
Zoran Pavljašević, MA

Viši asistenti:
Damir Mahmutović, MA
Emina Goletić, MA
Irfan Kasumović, MA

 

NASTAVNO OSOBLJE – VANJSKI SARADNICI

Redovni profesori:
Edin Lonić

Docenti:
Dr. sc. Hazim Begagić

Viši asistenti
Mirza Softić
Naida Jašarević

Stručnjaci iz prakse:
Jasna Šahović
Gabrijela Andrejaš
Melika Behlilović
Sanela Kadrić
Boris Pejić
Vinko Lamešić

 

ZAHVALJUJEMO SE NASTAVNICIMA I SARADNICIMA KOJI SU UČESTVOVALI U UMJETNIČKO-NASTAVNOM PROCESU OD OSNIVANJA AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI (izborna zvanja su navedena u periodu angažmana nastavnika i saradnika)

Miralem Zupčević, redovni profesor – prvi dekan Akademije
Dr. sc. Ahmet Kasumović, redovni profesor – drugi dekan Akademije
Dr. sc. Muhamed Dželilović, redovni profesor
Dr. sc. Vjekoslava Singer, redovni profesor
Dr. sc. Enver Halilović, redovni profesor
Dr. sc. Osman Sinanović, vanredni profesor
Dr. sc. Branimir Mikić, vanredni profesor
Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor
Dr. sc. Muharem Klapić, vanredni profesor
Dr. sc. Vedada Baraković, vanredni profesor
Dr. sc. Mirha Šehović, vanredni profesor
Dr. sc. Darko Lukić, vanredni profesor
Čestmir Dušek, vanredni profesor
Šemsudin Gegić, vanredni profesor
Selma Alispahić, vanredni profesor
Zlatan Mujkić, vanredni profesor
Dragana Đukić, vanredni profesor
Dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, docent
Dr. sc. Šejla Šerifović, docent
Dr. sc. Meho Alić Partić, docent
Dr. sc. Lejla Panjeta, docent
Dr. sc. Ishak Mešić, docent
Dr. sc. Hajro Kofrc, docent
Dr. sc. Zijad Džafić, docent
Dr. sc. Amra Nožinović, docent
Dr. sc. Azra Verlašević, docent
Mr. sc. Sanja Topić, docent
Dr. sc. Ale Poljarević, docent
Dr. sc. Almir Bašović, docent
Emir Hadžihafizbegović, docent
Edin Mustafić, docent
Faruk Lončarević, docent
Ahmed Imamović, docent
Zijad Gračić, docent
Zlatko Sviben, docent
Benjamin Filipović, docent
Dubravko Bibanović, docent
Mr. sc. Almir Atiković, viši asistent
Jasmin Mekić, viši asistent
Fuad Memić, viši asistent
Azur Imširović, asistent
Adisa Imamović, asistent
Azra Suljkanović, asistent
Dragan Pirić, viši asistent
Merima Baraković, asistent
Ana Zoranović, asistent
Alisa Brkić, asistent
Dražen Pavlović, asistent
Robert Andrejaš, asistent
Tonči Marinić, stručnjak iz prakse
General Sead Delić, stručnjak iz prakse
Namik Trutović, stručnjak iz prakse
Slađan Kruševljanin, stručnjak iz prakse