Nastavno osoblje

NASTAVNO OSOBLJE – ZAPOSLENICI

Redovni profesori:
Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović
Dr. sci. Maja Hrvanović
Dr. sci. Srđan Vukadinović
Mr. sci. Damir Altumbabić
Asim Horozić
Baisa Bakin
Lejla Teskeredžić

Vanredni profesori:
Mr. sci. Sanela Babić
Zoran Pavljašević, MA

Docenti:
Damir Mahmutović, MA
Irfan Kasumović, MA

Viši asistenti:
Emina Goletić, MA
Alisa Brkić, MA

 

NASTAVNO OSOBLJE – VANJSKI SARADNICI

Redovni profesori:
Edin Lonić

Vanredni profesori:
Dr. sci. Hazim Begagić

Viši asistenti

Alisa Brkić, viši asistent

Stručnjaci iz prakse:
Melika Behlilović
Boris Pejić
Elvin Mehinović
Damir Pirić

 

ZAHVALJUJEMO SE NASTAVNICIMA I SARADNICIMA KOJI SU UČESTVOVALI U UMJETNIČKO-NASTAVNOM PROCESU OD OSNIVANJA AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI (izborna zvanja su navedena u periodu angažmana nastavnika i saradnika)

Miralem Zupčević, redovni profesor
Dr. sc. Ahmet Kasumović, redovni profesor
Vlado Kerošević, redovni profesor
Dr. sc. Muhamed Dželilović, redovni profesor
Dr. sc. Vjekoslava Singer, redovni profesor
Dr. sc. Enver Halilović, redovni profesor
Dr. sc. Osman Sinanović, vanredni profesor
Dr. sc. Branimir Mikić, vanredni profesor
Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor
Dr. sc. Muharem Klapić, vanredni profesor
Dr. sc. Vedada Baraković, vanredni profesor
Dr. sc. Mirha Šehović, vanredni profesor
Dr. sc. Darko Lukić, vanredni profesor
Čestmir Dušek, vanredni profesor
Šemsudin Gegić, vanredni profesor
Selma Alispahić, vanredni profesor
Zlatan Mujkić, vanredni profesor
Dragana Đukić, vanredni profesor
Dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, docent
Dr. sc. Šejla Šerifović, docent
Dr. sc. Meho Alić Partić, docent
Dr. sc. Lejla Panjeta, docent
Dr. sc. Ishak Mešić, docent
Dr. sc. Hajro Kofrc, docent
Dr. sc. Zijad Džafić, docent
Dr. sc. Amra Nožinović, docent
Dr. sc. Azra Verlašević, docent
Mr. sc. Sanja Topić, docent
Dr. sc. Hazim Begagić, docent
Dr. sc. Ale Poljarević, docent
Dr. sc. Almir Bašović, docent
Emir Hadžihafizbegović, docent
Edin Mustafić, docent
Faruk Lončarević, docent
Ahmed Imamović, docent
Zijad Gračić, docent
Zlatko Sviben, docent
Benjamin Filipović, docent
Dubravko Bibanović, docent
Mr. sc. Almir Atiković, viši asistent
Mr. sc. Armin Ćatić, viši asistent
Mirza Softić, viši asistent
Jasmin Mekić, viši asistent
Fuad Memić, viši asistent
Meliha Fakić, asistent
Milenko Iliktarević, asistent
Azur Imširović, asistent
Adisa Imamović, asistent
Azra Suljkanović, asistent
Dragan Pirić, viši asistent
Merima Baraković, asistent
Ana Zoranović, asistent
Dražen Pavlović, asistent
Robert Andrejaš, asistent
Tonči Marinić, stručnjak iz prakse
General Sead Delić, stručnjak iz prakse
Namik Trutović, stručnjak iz prakse
Slađan Kruševljanin, stručnjak iz prakse
Jasna Šahović, stručnjak iz prakse
Adnan Mujkić, stručnjak iz prakse
Gabrijela Andrejaš, stručnjak iz prakse
Sanela Kadrić, stručnjak iz prakse
Vinko Lamešić, stručnjak iz prakse
Naida Uzunović