Studij

Na Akademiji dramskih umjetnosti aktivna su dva studijska programa:

Studijski program Gluma: I i II ciklus studija

Studijski program Produkcija: I i II ciklus studija

Prvi ciklus studija studijskog programa Gluma traje 4 godine nakon čega se stiče zvanje ”BACHELOR GLUMAC”

Prvi ciklus studija studijskog programa Produkcija traje 4 godine nakon čega se stiče zvanje ”BACHELOR PRODUCENT”

Drugi ciklus studija studijskog programa Gluma traje jednu godinu nakon čega se stiče  zvanje ”MAGISTAR UMJETNOSTI GLUMAC”

Drugi ciklus studija studijskog programa Produkcija traje jednu godinu nakon čega se stiče  zvanje ”MAGISTAR UMJETNOSTI PRODUCENT”