Raspored predavanja

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2023/2024. godina

I GODINA – studijski program ”GLUMA”

II  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08.00 Tehnika glasa II

V. Vježbaonica br. 1

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS.

 
09.00 Glumački sistemi i poetike

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor II

P. Vježbaonica br. 1

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Tehnika glasa II

P. Vježbaonica br. 1

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor II

P. Vježbaonica br. 1

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Scenski govor II

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS.

10.00 Glumački sistemi i poetike

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski pokret II

P. Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Scenski govor II

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS.

11.00 Glumački sistemi i poetike

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski pokret II

P. Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

P. Vježbaonica br. 1

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof. Odg. nast.

(zajednička nastava sa 1. godinom Produkcije)

 
12.00 Glumački sistemi i poetike

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Tehnika glasa II

P. Vježbaonica br. 1

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

V. Vježbaonica br. 1

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse. SS (zajednička nastava sa 1. godinom Produkcije – 2. grupa)

 
13.00        
14.00     Scenski pokret II

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS.

 
15.00      
16.00 Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

Gluma II

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

17.00 Gluma II

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

Gluma II

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

Gluma II

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

 
18.00 Gluma II

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

   

       

       II GODINA – studijski program ”GLUMA” IV (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 1)

   
10.00 Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 2)

Scenski govor IV

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Tehnika glasa IV

P. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor IV

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

11.00 Scenski pokret IV

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Tehnika glasa IV

P. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Tehnika glasa IV

V. Vježbaonica br. 3

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 
12.00 Scenski pokret IV

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

  Scenske umjetničke vještine  IV

P. Vježbaonica br. 3

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof. Odg. nast.

 

Tehnika glasa IV

V. Vježbaonica br. 3

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

13.00 Scenski pokret IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 1)

     
14.00 Scenske umjetničke vještine  IV

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse. SS (grupa 1)

Scenski pokret IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 2)

Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 1)

   
15.00 Scenske umjetničke vještine  IV

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse. SS (grupa 2)

Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 2)

 
16.00 Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr.sci. Sanela  Babić, vanr.prof.

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

17.00 Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr.prof.

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

18.00 Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

                                              

           IV GODINA – studijski program ”GLUMA” VIII (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Tehnika glasa VIII

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

 
10.00 Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Tehnika glasa VIII

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

 
11.00 Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Scenski govor VIII

P. Vježbaonica br. 2

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Tehnika glasa VIII

P. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor VIII

P. Vježbaonica br. 2

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Scenski govor VIII

V. Vježbaonica br. 2

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

12.00 Scenski pokret VIII

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

Scenski pokret VIII

P. Vježbaonica br. 2

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Osnovi režije

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor VIII

V. Vježbaonica br. 2

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

13.00 Scenski pokret VIII

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

  Osnovi režije

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

14.00   Osnovi režije

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Gluma VIII

V. Vježbaonica  2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

15.00 Gluma VIII

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof. Odg.nast.

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red. prof. Odg.nast.

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent.

Gluma VIII

V. Vježbaonica  2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

16.00 Gluma VIII

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red. prof. Odg.nast.

Završni rad I ciklusa

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red. prof. Odg.nast.

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

17.00 Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Završni rad I ciklusa

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red. prof. Odg.nast.

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 

18.00 Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

                                              

                    

I GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

II (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
10.00    
11.00 Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

P. Vježbaonica br. 1

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof. Odg. nast.

(zajednička nastava sa 1. godinom Glume)

Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

12.00 Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Radio produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

V. Vježbaonica br. 1

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse. SS (zajednička nastava sa 1. godinom Glume – 2. grupa)

Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

13.00 Radio produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

V. Vježbaonica br. 1

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse. SS (1. grupa)

14.00  
15.00      
16.00 Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

Radio produkcija II

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Radio produkcija II

V. Vježbaonica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

 
17.00 Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

  Radio produkcija II

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Radio produkcija II

V. Vježbaonica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

 
18.00 Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

  Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Vježbaonica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

 

                                                          

  

III GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

 VI  (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
08.00
09.00 Elementi likovne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

10.00 Elementi likovne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Pozorišna produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Osnovi primjenjene muzike

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS

11.00   Pozorišna produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Osnovi primjenjene muzike

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS

12.00 Osnovi primjenjene muzike

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS

13.00 Osnovi primjenjene muzike

P. Vježbaonica br. 1

Emina Goletić, MA, docent.

Pozorišna produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS

14.00 Pozorišna produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

15.00 Filmska i TV produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

16.00   Elementi likovne produkcije

V. Učionica  br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

Filmska i TV produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

17.00 Elementi likovne produkcije

V. Učionica  br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

  Filmska i TV produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

          Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, vanredni profesor                     

 

      

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Akad. 2023/2024. godina

I GODINA – STUDIJSKI PROGRAM ”GLUMA”

I  (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00 Tehnika glasa I

P.  Vježbaonica br. 1

Lejla Teskeredžić. prof. Odg. nast.

  Scenski pokret I

V. Vježbaonica br. 1

Samina Mujkanović, stručnjak iz prakse, SS

 

   
 

10.00

Tehnika glasa I

P.  Vježbaonica br. 1

Lejla Teskeredžić. prof. Odg. nast.

Scenski govor I

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

  Scenski govor I

P.  Vježbaonica br. 1

Damir Mahmutović, MA, docent, Odg. nast.

 

Scenski govor I

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

 
 

11.00

Tehnika glasa I

V. Vježbaonica br. 1

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS.

Scenski govor I

P.  Vježbaonica br. 1

Damir Mahmutović, MA, docent, Odg. nast.

 

  Svjetsko pozorište i

drama I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof.

   
 

12.00

Scenske umj.  vj. I

P.  Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

(zajednička nastava sa I god. Produkcije)

  Scenski pokret I

P.  Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

     
 

13.00

Scenske umj. vj. I

V. Vježbaonica br. 1

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS. 

(zajednička nastava sa I god. Produkcije)

  Scenski pokret I

P.  Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

  Svjetsko pozorište i

drama I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

Svjetsko pozorište i

drama I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

 

14.00

          Svjetsko pozorište i

drama I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

 

15.00

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 1

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent

     
 

16.00

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 1

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

Gluma I

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Milosavljević, stručnjak iz prakse, SS.

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 1

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent

   
 

17.00

  Gluma I

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Milosavljević, stručnjak iz prakse, SS.

Gluma I

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Milosavljević, stručnjak iz prakse, SS.

     

                                                                                                                                                                                                                                                              

Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Akad. 2023/2024. godina

II GODINA – STUDIJSKI PROGRAM ”GLUMA”

III  (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00   Svjetsko pozorište i drama II

P. Učionica br. 1

dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof.

 

10.00

Scenski pokret III

P.  Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Scenski pokret III

V. Vježbaonica br. 3

Samina Mujkanović, stručnjak iz prakse, SS

(1. grupa)

Scenske umj. vj. III

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS. (1. grupa)

Tehnika glasa III

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA, viši asistent

(1. grupa)

 

11.00

Scenski pokret III

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Scenski pokret III

V. Vježbaonica br. 3 Samina Mujkanović, stručnjak iz prakse, SS

(2. grupa)

Scenske umj. vj. III

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Tehnika glasa III

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA, viši asistent

(2. grupa)

Scenski govor III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (1. grupa)

 

12.00

Tehnika glasa III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

Scenski govor III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (1. grupa)

Scenski govor III

P.  Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, docent, Odg. nast.

 

Scenski govor III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (2. grupa)

 

13.00

Tehnika glasa III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

Scenski govor III

P.  Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (2. grupa)

 
 

14.00

    Svjetsko pozorište i drama II

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

15.00

Gluma III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Svjetsko pozorište i

drama II

P. Učionica br. 1

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof.

Scenske umj.  vj. III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Svjetsko pozorište i drama II

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

16.00

Gluma III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

 
 

17.00

Gluma III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (1. grupa)

Gluma III

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS. (1. grupa)

Gluma III

P.  Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent

(2. grupa)

 

18.00

Gluma III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (2. grupa)

Gluma III

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Gluma III

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent

(1. grupa)

                                                                                                                                                                                                

  Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Akad. 2023/2024. godina

IV GODINA – STUDIJSKI PROGRAM ”GLUMA”

     VII (zimski) semestar     

                                                                                    

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

09.00

 

10.00

Elementi filma

P. Vježbaonica br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent. Odg. nast.

Scenski pokret VII

V. Vježbaonica br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS. (1. grupa)

Scenski govor VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (1. grupa)

 

11.00

Elementi filma

P. Vježbaonica br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent. Odg. nast.

Scenski pokret VII

V. Vježbaonica br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Scenski govor VII

P.  Vježbaonica br. 2

Damir Mahmutović, MA, docent, Odg. nast.

 

Scenski govor VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (2. grupa)

 

12.00

Elementi filma

P. Vježbaonica br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent. Odg. nast.

Scenski govor VII

P.  Vježbaonica br. 2

Damir Mahmutović, MA, docent, Odg. nast.

 

Elementi filma

V. Vježbaonica br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS. (1. grupa)

Osnovi primjenjene muzike

P.  Vježbaonica br. 2

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

 

Tehnika glasa VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent

(1. grupa)

 

13.00

Tehnika glasa VII

P.  Vježbaonica br. 2

Baisa Bakin, red. prof.

Odg. nast.

Scenski pokret VII

P.  Vježbaonica br. 2

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Elementi filma

V. Vježbaonica br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Osnovi primjenjene muzike

P.  Vježbaonica br. 2

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

 

Tehnika glasa VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent

(2. grupa)

 

14.00

Tehnika glasa VII

P.  Vježbaonica br. 2

Baisa Bakin, red. prof.

Odg. nast.

Scenski pokret VII

P. Vježbaonica br. 2

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Osnovi primjenjene muzike

P.  Vježbaonica br. 2

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

 

Elementi filma

V. Vježbaonica br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

 

15.00

  Osnovi primjenjene muzike

P.  Vježbaonica br. 2

mr.sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Odg. nast.

 

Elementi filma

V. Vježbaonica br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS. (1. grupa)

 
 

16.00

Gluma VII

P. Vježbaonica br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma VII

P. Vježbaonica br. 2

dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof.

Odg. nast.

Gluma VII

P. Vježbaonica br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 
 

17.00

Gluma VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (1. grupa)

Gluma VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (2. grupa)

Gluma VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (1. grupa)

Gluma VII

P.  Vježbaonica br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 

18.00

Gluma VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (2. grupa)

Gluma VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (1. grupa)

Gluma VII

V. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (2. grupa)

                                              Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Damir Mahmutović, MA, docent

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Akad. 2023/2024. godina

I GODINA – STUDIJSKI PROGRAM  ”PRODUKCIJA”

I (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
 

09.00

Radio produkcija I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Svjetsko pozorište i drama I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

 

10.00

Teorijske osn. poz. prod.

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Radio produkcija I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Svjetsko pozorište i drama I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof.

 

Sociologija umjetnosti I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

 

 

11.00

Teorijske osn. poz. prod.

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Osnovi glume

P. Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Osnovi glume

P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, red. prof.

Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS.  (1. grupa)

 

12.00

Scenske umj.  vj. I

P.  Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

(zajednička nastava sa I god. Glume)

Osnovi glume

P. Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 1

Samina Mujkanović, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Osnovi glume

P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, red. prof.

Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS.  (1. grupa)

 

13.00

Scenske umj. vj. I

V. Vježbaonica br. 1

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse SS (2. grupa)

(zajednička nastava sa I god. Glume)

Teorijske osn. poz. prod.

V. Učionica br. 1

Emir Hukić, MA, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 1

Samina Mujkanović, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS.  (2. grupa)

 

14.00

Scenske umj. vj. I

V. Vježbaonica br. 1

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse SS (1. grupa)

  Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 1

Samina Mujkanović, stručnjak iz prakse, SS.

(1. grupa)

Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS.  (2. grupa)

 

15.00

Osnovi glume

V. Vježbaonica br. 1

Samina Mujkanović, stručnjak iz prakse, SS.

(1. grupa)

 

16.00

Teorijske osn. poz. prod.

V. Učionica br. 1

Emir Hukić, MA, stručnjak iz prakse, SS. (1. grupa)

Radio produkcija I

V. Učionica br. 1

Jakub Halilović, asistent, SS.

(1. grupa)

 

Radio produkcija I

V. Učionica br. 1

Jakub Halilović, asistent, SS.

(1. grupa)

 

Teorijske osn. poz. prod.

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

 

17.00

Teorijske osn. poz. prod.

V. Učionica br. 1

Emir Hukić, MA, stručnjak iz prakse, SS. (2. grupa)

Radio produkcija I

V. Učionica br. 1

Jakub Halilović, asistent, SS.

(2. grupa)

 

Radio produkcija I

V. Učionica br. 1

Jakub Halilović, asistent, SS.

(2. grupa)

 

Teorijske osn. poz. prod.

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

                                                        

 Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Damir Mahmutović, MA, docent

                                                                                                           

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Akad. 2023/2024. godina

III GODINA – STUDIJSKI PROGRAM  ”PRODUKCIJA”

V (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
 

09.00

Filmska i TV produkcija I

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS.

Marketing u umjetnosti

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Marketing u umjetnosti

P. Vježbaonica br. 1

Edin Lonić, red.prof., Odg. nast. SS

 

10.00

Filmska i TV produkcija I

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS.

Marketing u umjetnosti

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Filmska i TV produkcija I

P. Vježbaonica br. 1

Edin Lonić, red.prof., Odg. nast. SS

 

11.00

Pozorišna produkcija I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Filmska i TV produkcija I

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS.

Marketing u umjetnosti

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Kulturna politika I

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

12.00

Kulturna politika I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Pozorišna produkcija I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

  Južnosl. poz. i drama III

P. Učionica br. 1

dr.sci. Maja Lasić, docent, Odg. nast. SS.

 

 

13.00

Muzička produkcija I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

    Kulturna politika I

V. Vježbaonica br. 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

14.00

Muzička produkcija I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Kulturna politika I

V. Vježbaonica br. 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

15.00

Južnosl. poz. i drama III

P. Učionica br. 1

mr.sc. Damir Altumbabić, red. prof.

Filmska i TV produkcija I

P. Vježbaonica br. 1

Edin Lonić, red.prof., Odg. nast. SS

 

16.00

Filmska i TV produkcija I

P. Vježbaonica br. 1

Edin Lonić, red.prof., Odg. nast. SS.

 

17.00

Pozorišna produkcija I

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS.

Muzička produkcija I

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS.

Filmska i TV produkcija I

P. Vježbaonica br. 1

Edin Lonić, red.prof., Odg. nast. SS.

18.00 Pozorišna produkcija I

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS.

Muzička produkcija I

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS.

 

   

Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Damir Mahmutović, MA, docent         

IZMJENA  RASPOREDA  PREDAVANJA  I  VJEŽBI

Ak. 2022/2023. godina

I GODINA – studijski program ”GLUMA”

II  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

08.00

 
09.00  

 

Scenski pokret II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

Tehnika glasa II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

 

10.00

Scenski pokret II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

Tehnika glasa II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

 

11.00

Tehnika glasa II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Tehnika glasa II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

  Scenski govor II

P. Vježbaonica 3

Damir Mahmutović, MA, docent

(BOLOVANJE)

 

Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

12.00

Scenski govor II

P. Vježbaonica 3

Damir Mahmutović, MA, docent

(BOLOVANJE)

Scenski pokret II

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

  Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

13.00

Sociologija umjetnosti  P.Vježbaonica 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof.

Scenski pokret II

P. Vježbaonica  3

Baisa Bakin, red. prof

  Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

14.00

Osnovi lutkarstva

P. Vježbaonica  3

Baisa Bakin, red. prof

       
 

15.00

Osnovi lutkarstva

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

     
 

16.00

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

 

17.00

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

 

18.00

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

  Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

      

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

III GODINA – studijski program ”GLUMA” VI (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 1)

Tehnika glasa VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

  Scenski pokret VI

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

 
 

10.00

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 2)

Tehnika glasa VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

Scenski pokret VI

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof.

Scenski pokret VI

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

11.00

Scenski govor VI

P. vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

(BOLOVANJE)

Scenski pokret VI

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof.

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 1)

 

12.00

Tehnika glasa VI

P.  Vježbaonica  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Scenske igre I

V. Vježbaonica  2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Tehnika glasa VI

P.  Vježbaonica  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Scenski govor VI

P. vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

(BOLOVANJE)

 

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 2)

 

13.00

Scenske igre I

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof. od.

nast.

Scenske igre I

V. Vježbaonica  2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

     
 

14.00

  Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 
 

15.00

  Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

16.00

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Irfan Kasumović, MA, docent.

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent.

 

17.00

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof..

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

 (grupa 1)

18.00 Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

 (grupa 2)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

(grupa 2)

                                                                     

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent                                                                                  

 

 

II GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

IV (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak
09.00 Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

 P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Radio produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Menadžment u kulturi III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

 

10.00

Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent.

Radio produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Menadžment u kulturi III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

11.00

Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent.

 

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

12.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

 

Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Baisa Bakin, red. prof.

Južnosl. pozorište i drama II

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

13.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Likovna kultura

P. Vježbaonica br 1

Baisa Bakin, red. prof

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Južnosl. pozorište i drama II

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

14.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Učionica br 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Likovna kultura

P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

 

15.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Učionica br 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

 

16.00

Radio produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

Menadžment u kulturi III

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

17.00 Radio produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

Menadžment u kulturi III

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

    

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

                                                                                                                                        

  

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

 

VIII  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

08.00

09.00 Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije

P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

 

10.00

Izlagačka likovna produkcijska djelatnost P. P. P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

 

11.00

Filmska i TV produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Pozorišna produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

 

12.00

Elementi filma

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Filmska i TV produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Pozorišna produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

 

13.00

Elementi filma

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Završni rad I ciklusa studija

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

 

14.00

Elementi filma  

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija IV

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 

15.00

Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija IV

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

16.00 Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Pozorišna produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

17.00 Izlagačka likovna produkcijska djelatnost

V. Učionica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije

V. Učionica br. 1

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

  Pozorišna produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

 

 

                                                                                                                   Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent  

 

 

      

IZMJENE RASPOREDA PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2022/2023. godina

I GODINA – studijski program ”GLUMA”

II  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08.00  
09.00 Scenski pokret II

V. Vježbaonica  3

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

Tehnika glasa II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

10.00 Scenski pokret II

V. Vježbaonica  3

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

Tehnika glasa II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

11.00 Tehnika glasa II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Tehnika glasa II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

  Scenski govor II

P. Vježbaonica 3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

12.00 Scenski govor II

P. Vježbaonica 3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski pokret II

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

  Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

13.00 Sociologija umjetnosti  P.Vježbaonica 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof.

Scenski pokret II

P. Vježbaonica  3

Baisa Bakin, red. prof

  Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

14.00 Osnovi lutkarstva

P. Vježbaonica  3

Baisa Bakin, red. prof

       
15.00 Osnovi lutkarstva

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

     
16.00 Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

17.00 Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

18.00 Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

  Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

                       Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

III GODINA – studijski program ”GLUMA” VI (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 1)

Tehnika glasa VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

  Scenski pokret VI

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

 
10.00 Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 2)

Tehnika glasa VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

Scenski pokret VI

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof.

Scenski pokret VI

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

11.00 Scenski govor VI

P. vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski pokret VI

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof.

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 1)

12.00 Tehnika glasa VI

P.  Vježbaonica  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Scenske igre I

V. Vježbaonica  2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Tehnika glasa VI

P.  Vježbaonica  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Scenski govor VI

P. vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 2)

13.00 Scenske igre I

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof. od.

nast.

Scenske igre I

V. Vježbaonica  2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

     
14.00   Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 
15.00   Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

16.00 Gluma VI

P. vježbaonica  2

Irfan Kasumović, MA, docent.

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent.

17.00 Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof..

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

18.00 Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

                                              Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent                                                                                   

 

II GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

IV (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

 P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Radio produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Menadžment u kulturi III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

10.00 Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent.

Radio produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Menadžment u kulturi III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 
11.00 Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent.

 

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 
12.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

 

Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Baisa Bakin, red. prof.

Južnosl. pozorište i drama II

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

13.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Likovna kultura

P. Vježbaonica br 1

Baisa Bakin, red. prof

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Južnosl. pozorište i drama II

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

14.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Učionica br 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Likovna kultura

P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

15.00  Teorija i historija južnoslovenske produkcijeV. Učionica br 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

16.00 Radio produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

Menadžment u kulturi III

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

17.00 Radio produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

Menadžment u kulturi III

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

 

                                     Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

                                                                                                                                        

 

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

 

VIII  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08.00
09.00 Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije

P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

10.00 Izlagačka likovna produkcijska djelatnost P. P. P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

11.00 Filmska i TV produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Pozorišna produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

12.00 Elementi filma

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Filmska i TV produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Pozorišna produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

13.00 Elementi filma

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Završni rad I ciklusa studija

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

14.00 Elementi filma  

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija IV

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

15.00 Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija IV

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

16.00 Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Pozorišna produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

17.00 Izlagačka likovna produkcijska djelatnost

V. Učionica br. 1

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije

V. Učionica br. 1

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

Pozorišna produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

            Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent  

 

 

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2022/2023. godina

I GODINA – studijski program ”GLUMA”

II  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
 

08.00

 
09.00  

 

Scenski pokret II

V. Vježbaonica  3

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

(grupa 1)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

Tehnika glasa II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

 

10.00

Scenski pokret II

V. Vježbaonica  3

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

(grupa 2)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

Tehnika glasa II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor II

V. Vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

 
 

11.00

Tehnika glasa II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Tehnika glasa II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

  Scenski govor II

P. Vježbaonica 3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

12.00

Scenski pokret II

P. Vježbaonica  3

Baisa Bakin, red. prof

Scenski govor II

P. Vježbaonica 3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski pokret II

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

  Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

13.00

Sociologija umjetnosti  P.Vježbaonica 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof.

    Sociologija umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

14.00

Osnovi lutkarstva

P. Vježbaonica  3

Baisa Bakin, red. prof

         
 

15.00

Osnovi lutkarstva

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

       
 

16.00

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

 

17.00

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma II

P.  Vježbaonica  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

 

18.00

Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

  Gluma II

V. Vježbaonica  3

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2022/2023. godina

III GODINA – studijski program ”GLUMA” VI (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
09.00 Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 1)

Tehnika glasa VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

  Scenski pokret VI

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

 
 

10.00

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 2)

Tehnika glasa VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

Scenski pokret VI

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof.

Scenski pokret VI

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

11.00

Scenski govor VI

P. vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski pokret VI

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof.

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 1)

 

12.00

Tehnika glasa VI

P.  Vježbaonica  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Scenske igre I

V. Vježbaonica  2

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

(grupa 1)

Tehnika glasa VI

P.  Vježbaonica  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Scenski govor VI

P. vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski govor VI

V. Vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,viši asistent, (grupa 2)

 

13.00

Scenske igre I

P. Vježbaonica  2

Baisa Bakin, red. prof. od.

nast.

Scenske igre I

V. Vježbaonica  2

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

(grupa 2)

     
 

14.00

  Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 
 

15.00

  Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Južnoslovensko pozorište i drama II

P. Učionica 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

16.00

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Irfan Kasumović, MA, docent.

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent.

 

17.00

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof..

Gluma VI

P. vježbaonica  2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 1)

18.00 Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Adnan Mujkić,MA,stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VI

V. Vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA, viši asistent, (grupa 2)

                                              

                                                                                 

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent                                                                                   

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2022/2023. godina

II GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

IV (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
09.00 Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

 P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Radio produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Menadžment u kulturi III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

 

10.00

Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent.

Radio produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Menadžment u kulturi III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 
 

11.00

Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Baisa Bakin, red. prof.

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 
 

12.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Scenog.,kostimografija, šminka i scenski prostori

P. Vježbaonica br 1

Baisa Bakin, red. prof.

Južnosl. pozorište i drama II

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

13.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

 

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Južnosl. pozorište i drama II

P. Učionica br 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

14.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Učionica br 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Likovna kultura

P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

 
 

15.00

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Učionica br 1

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse SS.

Likovna kultura

P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Teorija i historija južnoslovenske produkcije

V. Vježbaonica br 1

Enisa Goletić, MA, stručnjak iz prakse SS.

 
 

16.00

Radio produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

Menadžment u kulturi III

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

 
17.00 Radio produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

Menadžment u kulturi III

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

   

                                                          

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

                                                                                                                                        

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2022/2023. godina

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

 

VIII  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
 

08.00

09.00 Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije

P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

 

10.00

Izlagačka likovna produkcijska djelatnost P. P. P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

 

11.00

Elementi filma

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Filmska i TV produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Pozorišna produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

 

12.00

Elementi filma

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Filmska i TV produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Pozorišna produkcija IV

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

 

13.00

Elementi filma  

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Završni rad I ciklusa studija

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr.prof.

Elementi filma

V. Vježbaonica br 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent

 

14.00

Izlagačka likovna produkcijska djelatnost

V. Učionica br. 1

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija IV

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 

15.00

Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija IV

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

16.00 Završni rad I ciklusa studija

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Završni rad I ciklusa studija

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Pozorišna produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

17.00   Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije

V. Učionica br. 1

Ivana Milosavljević, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

Pozorišna produkcija IV

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

 

 

                                                                                                                   Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent  

 

 

      

 

IZMJENE RASPOREDA PREDAVANJA I VJEŽBI ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2022./2023. GODINE

 

I GODINA – studijski program ”GLUMA”

I  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00

Tehnika glasa I

P. Vježbaonica  br. 1

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof. Od. nast.

Tehnika glasa I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Scenski govor I

V. Vježbaonica 3

Alisa Brkić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Scenski pokret I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse (grupa 1)

 

10.00

Scenski govor I

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, docent, Od. nast.

Tehnika glasa I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA , viši asistent (grupa 2)

Scenski govor I

V. Vježbaonica 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski pokret I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

 (grupa 2)

Svjet. pozorište i drama I

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red.prof. Od. nast.

 

11.00

Scen. umj. vještine I

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof.

Od. nast.

Scenski pokret I

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof,

Od. nast.

Tehnika glasa I

P. Vježbaonica 1

Mr.sc. Sanela Babić, vanr. prof.

Od. nast.

Scenski govor I

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA,

docent, Od. nast.

Svjet. pozorište. i drama I

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof. Od. nast.

 

12.00

Scenski pokret I

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Od. nast.

Scen .umj. vještine I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 1)

    Scenski govor I

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA,

viši asistent (grupa 1)

 

13.00

  Scen.umj.vj I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 2)

    Scenski govor I

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA,

viši asistent (grupa 2)

 

14.00

     
 

15.00

Svjetsko poz. i drama I

P. Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, vanr. prof,

Svjetsko poz. i drama I

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović,

vanr. prof.

  Gluma I

P.  Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof. Od. nast.

 

16.00

Gluma I

P. Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof. Od. nast.

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof. Od. nast.

Gluma I

P.  Vježbaonica 3

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr.prof. Od. nast.

 

17.00

Gluma I

V.  Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

Gluma I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

Gluma I

P. Vježbaonica.  3

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma I

V.  Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

 

18.00

Gluma I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

Gluma I

V.  Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Gluma I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. 

 

 

 

         III GODINA – studijski program ”GLUMA”

     V (zimski) semestar                                                                                          

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00   Tehnika glasa V

V.   vježb. 2

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

 

10.00

Tehnika glasa V

P. Vježbaonica 1

Mr. sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Od. nast.

Gluma na filmu i TV

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA,

docent, Od.nast.

Tehnika glasa V

P. Vježbaonica 1

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

Od. nast.

Scenski govor V

P.   vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent, Od. nast.

Tehnika glasa V

V.   vježb. 2

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

 

11.00

Scenski govor V

P.   vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent,

Od. nast.

Gluma na filmu i TV

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA,

docent,

Od.nast.

Scenski pokret V

P.  vježb .2

Baisa Bakin, red. prof.

Od. nast.

Scenski pokret V

V.   vježb. 2

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 2)

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 2)

 

12.00

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježbaonica  2

Mr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.  Od. nast.

Gluma na filmu i TV

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,

viši asistent,

(grupa 1)

Scenski pokret V

P.   vježb. 2

Baisa Bakin, red. prof.

Od. nast.

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 1)

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 1)

 

13.00

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježbaonica  2

Mr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.  Od. nast.

Gluma na filmu i TV

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,

viši asistent,

(grupa 2)

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 2)

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježb.  2,

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

 

14.00

Scenski pokret V

V.   vježb. 2

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 1)

 

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježb.  2,

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

 

15.00

 
 

16.00

Gluma V

P.  vježb.  2

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić

Tanović, vanr. prof.  Od. nast.

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić

Tanović, vanr. prof.

Gluma V

P.  vježb.  2

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 

17.00

Gluma V

V.  vježb.  2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse,

(grupa 2)

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić

Tanović, vanr. prof.  Od. nast.

Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

(grupa 2)

Gluma V

V.  vježb.  2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse, (grupa 1)

 

18.00

Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

(grupa 1)

Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

(grupa 2)

Gluma V

V.  vježb.  2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse (grupa 1)

      

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. 

 

 

 

II GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

III (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

08.00

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

09.00 Radio produkcija III

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Muzička kultura

P. Vježbaonica br 1

Lejla Teskeredžić, red. prof. Odg. nast.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

 

10.00

Radio produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Od. nast.

Radio produkcija III

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić,

str. iz prakse SS

Menadžment u kulturi II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA,

vanr. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof. Od. nast.

 

11.00

Radio produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Menadžment u kulturi II

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić,

str. iz prakse SS

Menadžment u kulturi II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof. Od. nast.

 

12.00

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Menadžment u kulturi II

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić,

str. iz prakse SS

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić,

str. iz prakse, SS

Južnosl. pozorište i drama I.

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof.  Od. nast.

Svjetsko poz. i drama III

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof.  Od. nast.

 

13.00

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić str. iz prakse, SS

Južnosl. pozorište i drama I.

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red.prof.  Od. nast.

Svjetsko poz. i drama III

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof.  Od. nast.

 

14.00

Svjetsko poz. i drama III

P. Učionica br. 1

mr.sc. Damir Altumbabić, vanr. prof

Muzička kultura

P. Vježbaonica br 1

Lejla Teskeredžić,

red. prof. Odg. nast.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić str.

iz prakse, SS

 

15.00

Svjetsko poz i drama III

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. 

 

 

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

VII  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00 Osnovi izdavačke produkcije

V. Vježbaonica br 1

Izbor Str.iz prakse u toku

 

10.00

Pozorišna produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Osnovi izdavačke produkcije

P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

Osnovi izdavačke produkcije

V. Vježbaonica br 1

Izbor Str.iz prakse u toku

Filmska i TV produkcija III

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

11.00

Pozorišna produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Muzička produkcija II

V. Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

 

 

Filmska i TV produkcija III

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

12.00

Muzička produkcija II

P Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Filmska i TV produkcija III

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

13.00

Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Od.nast.

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Poz.prod III

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić stručnjak iz prakse. SS

 

14.00

Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Od.nast.

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Poz.prod III

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić stručnjak iz prakse. SS

 

15.00

Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Od.nast.

Osnovi izdavačke produkcije

P Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof. Od. nast.

 

16.00

Osnovi autorskog prava

(Pravni fakultet)

Dr. sci. Sanja Kvazić Hukić, stručnjak iz prakse

 

17.00

Osnovi autorskog prava

(Pravni fakultet)

Dr. sci. Sanja Kvazić Hukić, stručnjak iz prakse

 
 

18.00

Osnovi autorskog prava

(Pravni fakultet)

Dr. sci. Sanja Kvazić Hukić, stručnjak iz prakse

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. 

 

 

 

 

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2022/2023. godina

 

I GODINA – studijski program ”GLUMA”

I  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

08.00

         
09.00 Tehnika glasa I

P. Vježb.  br. 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Tehnika glasa I

V. Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

Scenski govor I

V. Vježbaonica 3

Alisa Brkić, MA,viši asistent (grupa 1)

Scenski pokret I

V. Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

 
 

10.00

Scenski govor I

P. Vježb.  br. 3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Tehnika glasa I

V. Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

Scenski govor I

V. Vježbaonica 3

Alisa Brkić, MA,viši asistent (grupa 2)

Scenski pokret I

V. Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

Svjet. poz. i drama I

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

11.00

Scenski pokret I

P. Vježb.  br. 3

Baisa Bakin, red. prof

Scenski pokret I

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

Tehnika glasa I

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Scenski govor I

P. Vježb.  br. 3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Svjet. poz. i drama I

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

12.00

Scen.umj. vještine I

P. Vježb.  br. 3

Baisa Bakin, red. prof

Scen.umj.vještine I

V. Vježb.  br. 3

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

(grupa 1)

    Scenski govor I

V. Vježb.  br. 3

Alisa Brkić, MA,viši asistent (grupa 1)

 

13.00

  Scen.umj.vještine I

V. Vježb.  br. 3

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

(grupa 2)

    Scenski govor I

V. Vježb.  br. 3

Alisa Brkić, MA,viši asistent (grupa 2)

 

14.00

         
 

15.00

Svjetsko pozorište i drama I

P. Vježb.  br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, v. prof

  Svjetsko pozorište i drama I

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

  Gluma I

P.  Vježb.  br. 3

Mr.sc.Damir Altumbabić, vanr.prof.

 

 

16.00

Gluma I

P.  Vježb.  br. 3

Mr.sc. Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma I

P.  Vježb.  br. 3

Mr.sc. Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma I

P.  vježb.  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma I

P.  Vježb.  br. 3

Mr.sc. Damir Altumbabić, vanr.prof.

 
 

17.00

Gluma I

V.  Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

Gluma I

V.  Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

Gluma I

P.  vježb.  3

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma I

V.  Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

 
 

18.00

Gluma I

V.  Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 2)

Gluma I

V.  Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

Gluma I

V. Vježb.  br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

   

                                                                                                                                                                                                                                          

 


 

     III GODINA – studijski program ”GLUMA”

     V (zimski) semestar                                                                                          

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

08.00

         
09.00     Tehnika glasa V

V.   vježb. 2

Emina Goletić, MA,viši asistent

Scenski pokret V

V.   vježb. 2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

 
 

10.00

Tehnika glasa V

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Gluma na filmu i TV

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent,

Tehnika glasa V

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Scenski govor V

P.  Vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

 

11.00

Scenski govor V

P.   vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Gluma na filmu i TV

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent,

Scenski pokret V

P.  vježb .2

Baisa Bakin, red. prof. od.

nast.

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježb.  2

Asim Horozić, red. prof.

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

 

12.00

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježbaonica  2

Mr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

Gluma na filmu i TV

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

Scenski pokret V

P.   vježb. 2

Baisa Bakin, red. prof. od. nast.

  Scenog., kostim, maska i scenski prostori

P.  vježb.  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

 

13.00

        Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježb.  2

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

 

14.00

         
 

15.00

         
 

16.00

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Gluma V

P.  vježb.  2

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Gluma V

P.  vježb.  2

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent,

 
 

17.00

Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

Gluma V

P.  vježb.  2

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma V

V.  vježb.  2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

 

Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

 
 

18.00

         

                                              

                                                                                 


 

II GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

III (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

08.00

      Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Vježbaonica br. 1

Abdulah Smajić str. iz prakse SS

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić str. iz prakse, SS

09.00   Radio produkcija III

V. Učionica br. 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Menadžment u kulturi II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Muzička kultura

P. Vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Vježbaonica br 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

 

10.00

Radio produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Radio produkcija III

V.Učionica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Menadžment u kulturi II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 
 

11.00

Radio produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Menadžment u kulturi II

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić str. iz prakse, SS

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

Muzička kultura

P. Vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

 

12.00

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Menadžment u kulturi II

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić str. iz prakse, SS

Južnosl. pozorište i drama I.

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

Svjetsko poz i drama III

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

13.00

  Muzička kultura

P. Vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Južnosl. pozorište i drama I.

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

Svjetsko poz i drama III

P. Učionica br. 1

Dr.sci.Srđan Vukadinović, red.prof.

 

14.00

Svjetsko pozorište i drama III

P. Učionica br. 1

mr.sc. Damir Altumbabić, v. prof

Svjetsko pozorištei drama II

P. Vježbaonica br 1

mr.sc. Damir Altumbabić, vanr.prof

Svjetsko pozorište i drama III

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

   
 

15.00

  Svjetsko pozorište i drama II

P. Vježbaonica br 1

mr.sc. Damir Altumbabić, vanr.prof

     
 

16.00

         

                                                          


 

 

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

 

VII  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
 

08.00

           
09.00   Pozorišna produkcija III

P.Vježbaonica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

    Osnovi izdavačke produkcije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

 
 

10.00

  Poz. prod. III

P.Vježbaonica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Osnovi izdavačke produkcije

P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

Osnovi izdavačke produkcije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

P. Učionica 1

Edin Lonić, red. prof. SS

 

11.00

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Muzička produkcija II

P Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Muzička produkcija II

V. Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

 

 

 
 

12.00

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

P Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Osnovi režije

P.Vježbaonica br 1

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

  Poz. prod. III

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić stručnjak iz prakse. SS

 

13.00

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

P Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

  Poz. prod. III

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić stručnjak iz prakse. SS

 

14.00

Filmska i TV produkcija III

V.Učionica 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

    Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

   
 

15.00

Filmska i TV produkcija III

V.Učionica 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Osnovi izdavačke produkcije

P Učionica br. 1

Asim Horozić, red. prof.

       
 

16.00

Filmska i TV produkcija III

V.Učionica 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

         
 

17.00

         

 

 
 

18.00

           

 

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent                                         Dekan: Dr .sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.       

 

 

 

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2021/2022. godina

 

II GODINA – studijski program ”GLUMA”

IV  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

09.00

Tehnika glasa IV

P. Vježbaonica 2

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Scenski pokret IV

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor IV

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Tehnika glasa IV

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

 
 

10.00

Scenski govor IV

P. Vježbaonica 2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski pokret IV

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor IV

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Tehnika glasa IV

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor IV

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

 

11.00

Likovna kultura

P. Vježbaonica 2

Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.

Scenski pokret IV

P. Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof

 

  Scenski govor IV

P. Vježbaonica 2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski govor IV

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

12.00

Likovna kultura

P. Vježbaonica 2

Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof

Scenski pokret IV

P. Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof.

 

    Tehnika glasa IV

P. Vježbaonica 2

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

 

13.00

         
 

14.00

      Južnoslovensko pozorište i drama I

P. Učionica br 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 
 

15.00

  Južnoslovensko pozorište i drama I

P. Vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Južnoslovensko pozorište i drama I

P. Vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Južnoslovensko pozorište i drama I

P. Učionica br 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 
 

16.00

Gluma IV

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma IV

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Gluma IV

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Gluma IV

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 

 

 

17.00

Gluma IV

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma IV

V. Vježbaonica 2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

(grupa 1)

Gluma IV

P. vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Gluma IV

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 
Gluma IV

V. Vježbaonica 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

18.00

Gluma IV

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

  Gluma IV

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma IV

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši

asistent (grupa 2)

 


 Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

         IV GODINA – studijski program ”GLUMA”

     VIII (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00     Scenski govor VIII

V.    vježbaonica  3

Alisa Brkić, MA, viši asistent

  Osnovi režije

P. Vježbaonica 3

Emina Goletić, MA, viši asistent

 

 

10.00

Tehnika glasa VIII

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Osnovi režije

P. Vježbaonica 3

Mr.sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

 

Scenski pokret VIII

V.   vježb. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent

Scenski govor VIII

P.  Vježbaonica  3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Osnovi režije

P. Vježbaonica 3

Emina Goletić, MA, viši asistent

 

11.00

Scenski govor VIII

P. vježbaonica  3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Osnovi režije

P. Vježbaonica 3

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Scenski pokret VIII

P.  vježb .3

Baisa Bakin, red. prof. od.

nast.

Tehnika glasa VIII

V. Vježbaonica 1

Emina Goletić, MA, viši asistent

 
 

12.00

  Osnovi režije

P. Vježbaonica 3

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

     
 

13.00

         
 

14.00

         
 

15.00

         
 

16.00

Gluma VIII

P.  vježb.  3

Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.

Završni rad I ciklusa

P.  vježb.  3

Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.

Gluma VIII

P.  vježb.  3

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Gluma VIII

P.  vježb.  3

Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.

Gluma VIII

P.  vježb.  3

Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.

 

17.00

Gluma VIII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA, viši asistent

Završni rad I ciklusa

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA, viši asistent

Završni rad I ciklusa

P.  vježb.  3

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Završni rad I ciklusa

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

Završni rad I ciklusa

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA, viši asistent

 

18.00

Gluma VIII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA, viši asistent

  Završni rad I ciklusa

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA, viši asistent

Završni rad I ciklusa

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA, viši asistent

 

                                                                                         Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

 

I GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

II (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
 

08.00

           
09.00   Menadžment u kulturi  I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Menadžment u kulturi  I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Sociologija umjetnosti II

P. Učionica br 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Kreativni elementi pozorišne produkcije

V. Učionica br 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

 
 

10.00

Scen.umj.vj II

P.Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof

Menadžment u kulturi  I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Menadžment u kulturi  I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Dr. sci.Srđan Vukadinović, red. prof.

   
 

11.00

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Menadžment u kulturi  I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Scen.umj.vj II

V.  vježb.  1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

Svjetsko poz. i drama II

P. Učionica br 1

Dr.sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

Menadžment u kulturi  I

P. Učionica br 1

Dr. sci. Hazim Begagić, vanr. prof. SS

 

12.00

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Radio produkcija II

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

    Sociologija umjetnosti II

P. Učionica br 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 
 

13.00

Menadžment u kulturi  I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Radio produkcija II

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Svjetsko poz. i drama II

P. Učionica br 1

mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.

Radio produkcija II

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

  Menadžment u kulturi  I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

 

14.00

Menadžment u kulturi  I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

  Kreativni elementi pozorišne produkcije

V. Vježbaonica 1

Enisa Goletić, str. iz prakse SS

Radio produkcija II

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

  Menadžment u kulturi  I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

 

15.00

    Kreativni elementi pozorišne produkcije

V. Vježbaonica 1

Enisa Goletić, str. iz prakse SS

     

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent


 

III GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

VI  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
 

08.00

    Elementi likovne produkcije

P. Učionica 1

Dr. sci. Maja Dedić,

vanr. prof.

     
09.00   Elementi likovne produkcije

V. Vježbaonica 1

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

Elementi likovne produkcije

P. Učionica 1

Dr. sci. Maja Dedić,

vanr. prof.

Elementi likovne produkcije

V. Vježbaonica  1

Alisa Brkić, MA, stručnjak iz prakse

  Filmska i TVprodukcija II

P. Učionica 1

Edin Lonić, red. prof. SS

 

10.00

  Osnovi primjenjene muzike

P. Vježbaonica 1

Asim Horozić, red. prof.

Pozorišna produkcija II

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Kulturna politika II

P. Učionica br 1

Dr. sci.Srđan Vukadinović, red. prof.

Filmska i TVprodukcija II

P. Učionica 1

Edin Lonić, red. prof. SS

 

11.00

  Osnovi primjenjene muzike

P. Vježbaonica 1

Asim Horozić, red. prof.

Pozorišna produkcija II

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Osnovi primjenjene muzike

P. Vježbaonica 3

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Kulturna politika II

V.Vježbaonica br. 1

Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse. SS

Filmska i TVprodukcija II

V.Vježbaonica br 2

Jadran Ibrulj  stručnjak iz prakse. SS

 

12.00

    Kulturna politika II

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Južnosl. pozorište i drama IV

P. Učionica br 1

Dr .sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

Kulturna politika II

V.Vježbaonica br. 1

Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse. SS

Filmska i TVprodukcija II

V.Vježbaonica br 2

Jadran Ibrulj  stručnjak iz prakse. SS

 

13.00

    Osnovi primjenjene muzike

P. Vježbaonica 1

Asim Horozić, red. prof.

Južnosl. pozorište i drama IV

P. Učionica br 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

Poz.prod II

V.Vježbaonica br 2

Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse. SS

Filmska i TVprodukcija II

V.Vježbaonica br 2

Jadran Ibrulj  stručnjak iz prakse. SS

 

14.00

        Poz.prod II

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 
 

15.00

        Filmska i TVprodukcija II

P. Učionica 1

Edin Lonić, red. prof. SS

 
 

16.00

        Filmska i TVprodukcija II

P. Učionica 1

Edin Lonić, red. prof. SS

 

 

 

                                                                                             Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent  

 

 

 

 

II CIKLUS STUDIJA – studijski program ”PRODUKCIJA”

II (ljetni) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
 

09.00

          Produkcija kulturnih resursa i tržište

P. Vježbaonica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

 

10.00

          Produkcija kulturnih resursa i tržište

P. Vježbaonica br 1

Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

11.00

          Produkcija kulturnih resursa i tržište

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent,. SS

 

 

12.00

          Produkcija kulturnih resursa i tržište

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent,. SS

 

 

13.00

        Završni rad II ciklusa: produkcijski

projekat

P. Vježbaonica br 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, r. pr.

 

Završni rad II ciklusa: produkcijski

projekat

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 

14.00

        Teatrologija i teatrografija

P. Učionica br 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, r. pr.

 

Završni rad II ciklusa: produkcijski

projekat

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 

15.00

        Teatrologija i teatrografija

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 
 

16.00

        Završni rad II ciklusa: produkcijski

projekat

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 

 Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

 

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Akademska 2021/2022. godina – zimski semestar

II GODINA – studijski program ”GLUMA”

III  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00   Scenski pokret III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Tehnika glasa III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

 

10.00

  Scenski pokret III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Tehnika glasa III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

11.00

Scenski govor III

P. Vježbaonica 2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski pokret III

P. Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof

Scenski pokret III

P. Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof

Scenski govor III

P. Vježbaonica 2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Tehnika glasa III

P. Vježbaonica 2

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

12.00

Scen.umj.vj III

P.Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof

  Tehnika glasa III

P. Vježbaonica 2

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

  Scen.umj.vj II

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

 

13.00

   Svjetsko poz i drama II

P. Vježbaonica 2

mr.sc. Damir Altumbabić, v. prof

Svjetsko poz i drama II

P. Vježbaonica 2

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

  Scen.umj.vj II

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

14.00

   Svjetsko poz i drama II

P. Vježbaonica 2

mr.sc. Damir Altumbabić, v. prof

  Svjet. poz. i dram. II

P. Učionica br 1

Dr. sc. Srđan Vukadinović, r. pr.

 
 

15.00

         
 

16.00

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma III

P. vježbaonica 2

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Gluma III

P. vježbaonica 2

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 

 

 

17.00

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma III

P. vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 
 

18.00

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši

asistent (grupa 2)

 


Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

     IV GODINA – studijski program ”GLUMA”

     VII (zimski) semestar                                                                                          

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Tehnika glasa VII

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Elementi filma

P. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

    Tehnika glasa VII

V.   vježb. 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

10.00

Scenski govor VII

P. vježbaonica  3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Elementi filma

P. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

Scenski pokret VII

V.   vježbaonica 3

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

Scenski govor VII

P.  Vježbaonica  3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski govor VII

V.    vježbaonica  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

11.00

Scenski pokret VII

P.   vježb. 3

Baisa Bakin, red. prof. od. nast.

Elementi filma

V. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

  Tehnika glasa VII

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

 
 

12.00

  Elementi filma

V. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

Scenski pokret VII

P.  vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof. od.

nast.

   
 

13.00

Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

    Elementi filma

P. Vježbaonica br 3

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

 

14.00

Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

     
 

15.00

         
 

16.00

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

 
 

17.00

Gluma VII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

  Gluma VII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

Gluma VII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

                                                                      

    Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

 

I GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

I (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00   Radio produkcija I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Baisa Bakin, red. prof

  Teorijske osnove pozorišne produkcije

V. Učionica br 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

 

10.00

Scen.umj.vj I

P.Vježbaonica 1

Baisa Bakin, red. prof

Radio produkcija I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Baisa Bakin, red. prof

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

 
 

11.00

Radio produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Scen.umj.vj I

V.Vježbaonica 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Osnovi Glume

V. Vježbaonica 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Svjetsko poz. i drama I

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

 

12.00

Radio produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Osnovi Glume

V. Vježbaonica 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Sociologija umjetnosti I

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

 

13.00

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Svjetsko poz. i drama I

P. Učionica br 1

mr.sc. Damir Altumbabić, v. prof

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Sociologija umjetnosti I

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

 

14.00

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Teorijske osnove pozorišne produkcije

V. Vježbaonica 1

Enisa Goletić, str. iz prakse SS

Osnovi Glume

V. Vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 
 

15.00

    Teorijske osnove pozorišne produkcije

V. Vježbaonica 1

Enisa Goletić, str. iz prakse SS

Osnovi Glume

V. Vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 

                                                          

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

                                                                                                                                             

 

 

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

 

VII  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00   Poz.prod I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Kulturna politika

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Kulturna politika

V.Učionica br. 1

Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse. SS

  Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

10.00

  Poz.prod I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Kulturna politika

V.Učionica br. 1

Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse. SS

  Kulturna politika

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

11.00

  Muzička produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Dr. sci. Maja Dedić,

vanr. prof.

  Filmska i TVprodukcija I

V.Vježbaonica br 1

Jadran Ibrulj  stručnjak iz prakse. SS

Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

12.00

  Muzička produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Južnosl. pozorište i drama III

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Filmska i TVprodukcija I

V.Vježbaonica br 1

Jadran Ibrulj  stručnjak iz prakse. SS

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Dr. sci. Hazim Begagić, vanr. prof. SS

 

13.00

      Južnosl. pozorište i drama III

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Poz.prod I

V.Učionica br 1

Ljubiša Veljković, stručnjak iz prakse. SS

Poz.prod I

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse. SS

 

14.00

      Muzička produkcija I

V.Vježbaonica br. 1

Edin Memić, stručnjak iz prakse. SS

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Edin Lonić, red. prof.

 
 

15.00

      Muzička produkcija I

V.Vježbaonica br. 1

Edin Memić, stručnjak iz prakse. SS

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Edin Lonić, red. prof.

 

 

     Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent  

 

 

Ak. 2021/2022. godina

II CIKLUS STUDIJA – studijski program ”PRODUKCIJA”

I (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
 

09.00

          Struktura produkcije poz. resursa

P. Vježbaonica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

 
 

10.00

          Struktura produkcije poz. resursa

P. Vježbaonica br 1

Damir Mahmutović, MA, docent

 

 
 

11.00

        Metodologija naučno israživačkog i umjetničkog rada

V.Vježbaonica br 3

Ljubiša Veljković, stručnjak iz prakse. SS

 

Struktura produkcije poz. resursa

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, stručnjak iz prakse. SS

 

 
 

12.00

        Produkcija teatarskih festivala

V.Vježbaonica br 3

Ljubiša Veljković, stručnjak iz prakse. SS

 

Struktura produkcije poz. resursa

V.Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, stručnjak iz prakse. SS

 

 
 

13.00

          Produkcija filmskih i televizijskih resursa

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 
 

14.00

      Metodologija naučno istraživačkog i umjetničkog rada

P. Učionica br 1

Dr. sc. Srđan Vukadinović, r. pr.

Produkcija teatarskih festivala

P. Učionica br 1

Dr. sc. Srđan Vukadinović, r. pr.

 

Produkcija filmskih i televizijskih resursa

V. Učionica br 1

Ljubiša Veljković, stručnjak iz prakse. SS

 

 
 

15.00

             
 

16.00

             
 

17.00

             

  Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent


 

Ak. 2021/2022. godina

I ciklus – Pravni fakultet

VII (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
 

09.00

             
 

10.00

             
 

11.00

             
 

12.00

      Oratorstvo

V. učionica br 7 (1. grupa)

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

     
 

13.00

      Oratorstvo

V. učionica br 7 (2. grupa)

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

 

     
 

14.00

 Oratorstvo

P. Učionica br 7

Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

           
 

15.00

             
 

16.00

             
 

17.00

             

 

     

 

                                            Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Raspored predavanja i vježbi za akademsku 2020./2021. godinu 

ljetni semestar

Studijski program Gluma – I ciklus studija

I godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00      Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
  Tehnika glasa II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
10.00 Scenski govor II  p
vježbaonica 2
Damir Mahmutović, MA, docent
 Scenski pokret II   v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
  Tehnika glasa II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
11.00  Tehnika glasa II  p
vježbaonica 2
Lejla Teskeredžić, red. prof.
 Scenski pokret II   v
vježbaonica 2 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Tehnika glasa II  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
   
12.00

 Scenski pokret II  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof

    Scenski pokret II  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof
 Scenski govor II  p
vježbaonica 2
Damir Mahmutović, MA, docent
 Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
13.00

 


    Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
14.00   Muzička kultura   p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
 
    Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
15.00    Muzička kultura   p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
     Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
16.00 Gluma II  p
vježbaonica 2
Irfan Kasumović,
MA, docent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
Gluma II  p
vježbaonica 2
Irfan Kasumović,
MA, docent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
 
17.00 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
Gluma II  v
vježbaonica 2 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
 
18.00 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Adnan Mujkić,
MA, stručnjak iz prakse
 Gluma II  v
vježbaonica 2 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
  Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 

III godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
9.00   Tehnika glasa VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
  Scenski pokret VI v
vježbaonica 3
Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

 
10.00  Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
 Scenski govor VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski pokret VI  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
 Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
11.00 Scenski govor VI  p
vježbaonica 3
Damir Mahmutović, MA, docent
  Scenski govor VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski pokret VI  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
Scenski govor VI  p
vježbaonica 3
Damir Mahmutović, MA, docent
 Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
12.00
  Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
   
13.00  Scenske igre I  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
       
14.00  Scenske igre I  v
vježbaonica 3
Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse
     Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
 
15.00  

 

     Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
 
16.00 Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.
 Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
17.00 Gluma V  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Gluma VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
 

Studijski program Gluma – II ciklus studija

I  semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
11.00            
12.00       Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof. 
 Scenski pokret X  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof.
 
13.00      Tehnika glasa X  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof. 
 Scenski pokret X  p
vježbaonica 2
Adnan Mujkić,
MA, stručnjak iz prakse
 
14.00     Gluma X   p
vježbaonica 1
Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Tehnika glasa X  v
vježbaonica 1
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 
        Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma X   v
vježbaonica 1
Alisa Brkić, MA,  viši asistent

Studijski program Produkcija – I ciklus studija

II godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak  Petak Subota
9.00 Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.
 Radio produkcija IV   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc
Menadžment u kulturi III    p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, docent
     Radio produkcija IV   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
10.00    Radio produkcija IV   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc
Menadžment u kulturi III   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
 Scenske umjetničke vještine IV  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA, viši asistent
 Radio produkcija IV   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
11.00
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.  
   Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
Scenske umjetničke vještine IV  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin,
redovni profesor
Menadžment u kulturi III   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
12.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Baisa Bakin, red. prof.  
  Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
  Menadžment u kulturi III   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
13.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
   Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse
14.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Emir Hukić, stručnjak iz prakse
  Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 
 
15.00     Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse

   

IV godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
9.00        Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije p
učionica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.
 Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije v
učionica 1
Adnan Mujkić, stručnjak iz prakse
Filmska i TV produkcija IV   v
učionica  1
Jadran Ibrulj, stručnjak iz prakse
10.00  Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
     Izdavačka likovna produkcijska djelatnost p
učionica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof. 
Izdavačka likovna produkcijska djelatnost v
učionica 1
Adnan Mujkić, stručnjak iz prakse
Filmska i TV produkcija IV   v
učionica  1
Jadran Ibrulj, stručnjak iz prakse
11.00   Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
Filmska i TV produkcija III   p
učionica  1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Pozorišna produkcija IV p
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
    Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
Pozorišna produkcija IV v
učionica 1
Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse
12.00  Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
Filmska i TV produkcija III   p
učionica  1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Pozorišna produkcija III  v
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Pozorišna produkcija IV   v
učionica 1
Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse
13.00    Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse
 Završni rad I ciklusa studija p
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
 
14.00     Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse
   Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
   
15.00     Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse