Raspored predavanja

Raspored predavanja i vježbi –  (akademska 2017/2018) – Studijski program Gluma

II godina – ljetnji semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Tehnika glasa IV  P  
10.00 Tehnika glasa IV  P Tehnika glasa IV  V Južnoslovensko pozorište i drama IV  Scenski pokret IV  V
11.00 Scenski govor IV    P Scenske umjetničke vještine IV  P  Južnoslovensko pozorište i drama IV P
12.00 Scenski govor IV  P Scenske umjetničke vještine IV  V
13.00 Scenski govor IV    V
14.00 Scenski pokret IV  P Scenski govor IV    V Južnoslovensko pozorište i drama IV
15.00  Scenski pokret IV  P Južnoslovensko pozorište i drama IV
16.00 Gluma IV  P Gluma IV  V Gluma IV  P Gluma IV  V Gluma IV  P
17.00 Gluma IV  P Gluma IV  V Gluma IV  P Gluma IV  P

Raspored predavanja i vježbi –  (akademska 2017/2018) – Studijski program Gluma

IV godina – ljetnji semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
10.00  Tehnika glasa VIII  P
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori II P
11.00 Tehnika glasa VIII  V Scenski govor VIII  P Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori II P
12.00 Scenski pokret VIII  P Scenski govor VIII  V
13.00 Scenski pokret VIII  V
14.00
15.00 Gluma VIII  P Gluma VIII  P  Gluma VIII  P Gluma VIII  P  Završni rad I ciklusa P
16.00 Gluma VIII  P Gluma VIII  V Gluma VIII V Gluma VIII  V Završni rad I ciklusa V
17.00 Završni rad I ciklusa V Završni rad I ciklusa V Završni rad I ciklusa V Završni rad I ciklusa V
18.00 Završni rad I ciklusa V Završni rad I ciklusa V Završni rad I ciklusa V Završni rad I ciklusa V

Raspored predavanja i vježbi –  (akademska 2017/2018) – Studijski program Produkcija

I godina – ljetnji semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
10.00 Kreativni elementi pozorišne produkcije P Radio produkcija II  P Kreativni elementi pozorišne produkcije P
11.00  Kreativni elementi pozorišne produkcije P Radio produkcija II  P Kreativni elementi pozorišne produkcije P Svjetsko pozorište i drama II  P
12.00 Svjetsko pozorište i drama I  P Scenske umjetničke vještine II  P Menadžment u kulturi I P Socoilogija umjetnosti II P
13.00 Scenske umjetničke vještine II  V Menadžment u kulturi I P Socoilogija umjetnosti II P
14.00 Kreativni elementi pozorišne produkcije V
 Menadžment u kulturi I P  Menadžment u kulturi I P
15.00 Kreativni elementi pozorišne produkcije V Menadžment u kulturi I P  Menadžment u kulturi I P
16.00 Kreativni elementi pozorišne produkcije V Menadžment u kulturi I P
17.00 Radio produkcija II  V Menadžment u kulturi I P
18.00 Radio produkcija II  V

Raspored predavanja i vježbi –  (akademska 2017/2018) – Studijski program Produkcija

III godina – ljetnji semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
10.00 Filmska i TV produkcija II  P  Kulturna politika II P
11.00  Filmska i TV produkcija II  P Filmska i TV produkcija II  V  Elementi likovne produkcije P
12.00 Filmska i TV produkcija II  P Filmska i TV produkcija II  V Južnoslovensko pozorište i drama IV  P   Elementi likovne produkcije P
13.00 Kulturna politika II P Filmska i TV produkcija II  P Filmska i TV produkcija II  V Južnoslovensko pozorište i drama IV  P   Elementi likovne produkcije V
14.00 Kulturna politika II V Osnovi primjenjene muzike  P  Elementi likovne produkcije V
15.00 Kulturna politika II V Osnovi primjenjene muzike  P
16.00 Pozorišna produkcija II  V Pozorišna produkcija II  P Osnovi primjenjene muzike  P
17.00 Pozorišna produkcija II  V Pozorišna produkcija II  P Osnovi primjenjene muzike  P