Raspored predavanja

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Akademska 2021/2022. godina – zimski semestar

II GODINA – studijski program ”GLUMA”

III  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00   Scenski pokret III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Tehnika glasa III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

 

10.00

  Scenski pokret III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Tehnika glasa III

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski govor III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

11.00

Scenski govor III

P. Vježbaonica 2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski pokret III

P. Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof

Scenski pokret III

P. Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof

Scenski govor III

P. Vježbaonica 2

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Tehnika glasa III

P. Vježbaonica 2

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr. prof.

 

12.00

Scen.umj.vj III

P.Vježbaonica 2

Baisa Bakin, red. prof

Svjetsko poz i drama II

P. Vježbaonica 2

mr.sc. Damir Altumbabić, v. prof

Tehnika glasa III

P. Vježbaonica 2

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr. prof.

  Scen.umj.vj II

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 1)

 

13.00

    Svjetsko poz i drama II

P. Vježbaonica 2

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

  Scen.umj.vj II

V. Vježbaonica 2

Emina Goletić, MA, viši asistent (grupa 2)

 

14.00

      Svjet. poz. i dram. II

P. Učionica br 1

Dr. sc. Srđan Vukadinović, r. pr.

 
 

15.00

      Svjet. poz. i dram. II

P. Učionica br 1

Dr. sc. Srđan Vukadinović, r. pr.

 
 

16.00

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma III

P. vježbaonica 2

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Gluma III

P. vježbaonica 2

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 

 

 

17.00

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma III

P. vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Gluma III

P. vježbaonica 2

Irfan Kasumović, MA, docent

 
 

18.00

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 1)

Gluma III

V. Vježbaonica 2

Alisa Brkić, MA, viši

asistent (grupa 2)

 


Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

     IV GODINA – studijski program ”GLUMA”

     VII (zimski) semestar                                                                                          

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 Tehnika glasa VII

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Elementi filma

P. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

    Tehnika glasa VII

V.   vježb. 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

10.00

Scenski govor VII

P. vježbaonica  3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Elementi filma

P. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

Scenski pokret VII

V.   vježb. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent

Scenski govor VII

P.  Vježbaonica  3

Damir Mahmutović, MA, docent

 

Scenski govor VII

V.    vježbaonica  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

11.00

Scenski pokret VII

P.   vježb. 3

Baisa Bakin, red. prof. od. nast.

    Tehnika glasa VII

P. Vježbaonica 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

Elementi filma

V. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

 

12.00

  Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

Scenski pokret VII

P.  vježb .3

Baisa Bakin, red. prof. od.

nast.

  Elementi filma

V. vježbaonica  3

Irfan Kasumović, MA, docent

 

13.00

Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

    Elementi filma

P. Vježbaonica br 3

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

 

14.00

Osnovi primjenjene muzike

P. vježbaonica br 1

Asim Horozić, red. prof.

       
 

15.00

         
 

16.00

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

Gluma VII

P.  vježb.  3

Mr.sci.Damir Altumbabić, vanr.prof.

 
 

17.00

Gluma VII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

  Gluma VII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

Gluma VII

V.  vježb.  3

Emina Goletić, MA,viši asistent

 

                                                                      

    Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

 

 

 

I GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

I (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00   Radio produkcija I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Baisa Bakin, red. prof

Osnovi Glume

V. Vježbaonica 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Teorijske osnove pozorišne produkcije

V. Učionica br 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

 

10.00

Scen.umj.vj I

P.Vježbaonica 1

Baisa Bakin, red. prof

Radio produkcija I

V. Vježbaonica 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Baisa Bakin, red. prof

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Osnovi Glume

V. Vježbaonica 1

Irfan Kasumović, MA, docent

 

11.00

Radio produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Scen.umj.vj I

V.Vježbaonica 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Osnovi Glume

V. Vježbaonica 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Svjetsko poz. i drama I

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

 

12.00

Radio produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Osnovi Glume

V. Vježbaonica 1

Irfan Kasumović, MA, docent

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Sociologija umjetnosti I

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

 

13.00

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Svjetsko poz. i drama I

P. Učionica br 1

mr.sc. Damir Altumbabić, v. prof

Osnovi Glume

P. Vježbaonica 1

Mr.sci. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Sociologija umjetnosti I

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

 

14.00

Teorijske osnove pozorišne produkcije

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

  Teorijske osnove pozorišne produkcije

V. Vježbaonica 1

Enisa Goletić, str. iz prakse SS

   
 

15.00

    Teorijske osnove pozorišne produkcije

V. Vježbaonica 1

Enisa Goletić, str. iz prakse SS

   

                                                          

Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent

                                                                                                                                             

 

 

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

 

VII  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00   Poz.prod I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Kulturna politika

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Kulturna politika

V.Učionica br. 1

Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse. SS

  Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

10.00

  Poz.prod I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Kulturna politika

V.Učionica br. 1

Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse. SS

  Kulturna politika

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

11.00

  Muzička produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Dr. sci. Maja Dedić,

vanr. prof.

  Filmska i TVprodukcija I

V.Vježbaonica br 1

Jadran Ibrulj  stručnjak iz prakse. SS

Filmska i TVprodukcija I

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

12.00

  Muzička produkcija I

P. Učionica br 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Dr.sc. Jasmina Čelebić Tanović, v. prof.

Južnosl. pozorište i drama III

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Filmska i TVprodukcija I

V.Vježbaonica br 1

Jadran Ibrulj  stručnjak iz prakse. SS

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

13.00

      Južnosl. pozorište i drama III

P. Učionica br 1

Dr.sc.Srđan Vukadinović, r.pr

Poz.prod I

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse. SS

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

 

14.00

      Muzička produkcija I

V.Vježbaonica br. 1

Edin Memić, stručnjak iz prakse. SS

Poz.prod I

V.Učionica br 1

Ljubiša Veljković, stručnjak iz prakse. SS

 
 

15.00

      Muzička produkcija I

V.Vježbaonica br. 1

Edin Memić, stručnjak iz prakse. SS

Marketing u umjetnosti

P. Učionica 1

Dr.sci. Hazim Begagić, vanr. prof.

 

 

     Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, docent  

 

 RASPORED NASTAVE ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA BIT ĆE NAKNADNO OBJAVLJEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Raspored predavanja i vježbi za akademsku 2020./2021. godinu 

ljetni semestar

Studijski program Gluma – I ciklus studija

I godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00  Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
  Tehnika glasa II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
10.00 Scenski govor II  p
vježbaonica 2
Damir Mahmutović, MA, docent
 Scenski pokret II   v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
  Tehnika glasa II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
11.00  Tehnika glasa II  p
vježbaonica 2
Lejla Teskeredžić, red. prof.
 Scenski pokret II   v
vježbaonica 2 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Tehnika glasa II  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
12.00

 Scenski pokret II  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof

    Scenski pokret II  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof
 Scenski govor II  p
vježbaonica 2
Damir Mahmutović, MA, docent
 Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
13.00

 


    Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
14.00 Muzička kultura   p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
 
Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
15.00  Muzička kultura   p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
   Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
16.00 Gluma II  p
vježbaonica 2
Irfan Kasumović,
MA, docent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
Gluma II  p
vježbaonica 2
Irfan Kasumović,
MA, docent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
17.00 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
Gluma II  v
vježbaonica 2 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
18.00 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Adnan Mujkić,
MA, stručnjak iz prakse
 Gluma II  v
vježbaonica 2 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
  Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent

III godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
9.00 Tehnika glasa VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Scenski pokret VI v
vježbaonica 3
Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

 
10.00  Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
 Scenski govor VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski pokret VI  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
 Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
11.00 Scenski govor VI  p
vježbaonica 3
Damir Mahmutović, MA, docent
  Scenski govor VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski pokret VI  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
Scenski govor VI  p
vježbaonica 3
Damir Mahmutović, MA, docent
 Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
12.00
  Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
13.00  Scenske igre I  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
 
14.00  Scenske igre I  v
vježbaonica 3
Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse
   Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
15.00  

 

     Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
16.00 Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.
 Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
17.00 Gluma V  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Gluma VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent

Studijski program Gluma – II ciklus studija

I  semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
11.00
12.00 Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof. 
 Scenski pokret X  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof.
13.00  Tehnika glasa X  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof. 
 Scenski pokret X  p
vježbaonica 2
Adnan Mujkić,
MA, stručnjak iz prakse
14.00 Gluma X   p
vježbaonica 1
Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Tehnika glasa X  v
vježbaonica 1
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma X   v
vježbaonica 1
Alisa Brkić, MA,  viši asistent

Studijski program Produkcija – I ciklus studija

II godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak  Petak Subota
9.00 Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.
 Radio produkcija IV   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc
Menadžment u kulturi III    p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, docent
     Radio produkcija IV   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
10.00    Radio produkcija IV   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc
Menadžment u kulturi III   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
 Scenske umjetničke vještine IV  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA, viši asistent
 Radio produkcija IV   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
11.00
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.  
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
Scenske umjetničke vještine IV  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin,
redovni profesor
Menadžment u kulturi III   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
12.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Baisa Bakin, red. prof.  
Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
Menadžment u kulturi III   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
13.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse
14.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Emir Hukić, stručnjak iz prakse
Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse

15.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse

IV godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
9.00      Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije p
učionica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.
 Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije v
učionica 1
Adnan Mujkić, stručnjak iz prakse
Filmska i TV produkcija IV   v
učionica  1
Jadran Ibrulj, stručnjak iz prakse
10.00  Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
   Izdavačka likovna produkcijska djelatnost p
učionica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof. 
Izdavačka likovna produkcijska djelatnost v
učionica 1
Adnan Mujkić, stručnjak iz prakse
Filmska i TV produkcija IV   v
učionica  1
Jadran Ibrulj, stručnjak iz prakse
11.00   Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
Filmska i TV produkcija III   p
učionica  1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Pozorišna produkcija IV p
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
  Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
Pozorišna produkcija IV v
učionica 1
Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse
12.00  Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
Filmska i TV produkcija III   p
učionica  1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Pozorišna produkcija III  v
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Pozorišna produkcija IV   v
učionica 1
Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse
13.00    Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse
 Završni rad I ciklusa studija p
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
14.00   Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse
 Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 
15.00   Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse