KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI

Poštovani studenti svih ciklusa studija Univerziteta u Tuzli, u cilju što lakšeg pristupa i pružanja mogućnosti svima za obrazovanje pod jednakim uslovima, Univerzitet u Tuzli je posredovao kod poslovih banaka na području TK, kako bi pod povoljnijim uslovima obezbijedio jedan od oblika finansiranja studija studentima koji svoje obrazovanje nastavljaju na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

S tim u vezi, povoljnije uslove obezbjeđenja sredstava za školarine naši studenti mogu dobiti kod slijedećih poslovnih banaka:

–        Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo,  Filijala Tuzla

–        Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, Filijala Tuzla,

–        Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala Tuzla

–        BBI d.d. Sarajevo, filijala Tuzla

Takođe, promotivni materijal o uslovima i načinu kreditiranja biće dostupan na studentskoj službi matičnog fakulteta.

Svim našim studentima želimo puno uspjeha u narednoj akademskoj godini.