RASPORED – LJETNI SEMESTAR AK. 2020/21.

Raspored predavanja i vježbi za akademsku 2020./2021. godinu 

ljetni semestar

Studijski program Gluma – I ciklus studija

I godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00  Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
  Tehnika glasa II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 1. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
10.00 Scenski govor II  p
vježbaonica 2
Damir Mahmutović, MA, docent
 Scenski pokret II   v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
  Tehnika glasa II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski govor II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Emina Goletić, MA, viši asistent
11.00  Tehnika glasa II  p
vježbaonica 2
Lejla Teskeredžić, red. prof.
 Scenski pokret II   v
vježbaonica 2 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Tehnika glasa II  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
12.00

 Scenski pokret II  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof

    Scenski pokret II  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof
 Scenski govor II  p
vježbaonica 2
Damir Mahmutović, MA, docent
 Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
13.00

 


    Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
14.00 Muzička kultura   p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
 
Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
15.00  Muzička kultura   p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
   Sociologija umjetnosti p
učionica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
redovni profesor
16.00 Gluma II  p
vježbaonica 2
Irfan Kasumović,
MA, docent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
Gluma II  p
vježbaonica 2
Irfan Kasumović,
MA, docent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
17.00 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
Gluma II  v
vježbaonica 2 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Gluma II  p
vježbaonica 2
Dr. sci. Jasmina Čelebić
Tanović, vanr. prof.
18.00 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Adnan Mujkić,
MA, stručnjak iz prakse
 Gluma II  v
vježbaonica 2 2. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
  Gluma II  v
vježbaonica 2 – 1. grupa
Alisa Brkić, MA,  viši asistent

III godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
9.00 Tehnika glasa VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Scenski pokret VI v
vježbaonica 3
Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse

 
10.00  Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
 Scenski govor VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski pokret VI  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Asim Horozić, red. prof.
 Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
11.00 Scenski govor VI  p
vježbaonica 3
Damir Mahmutović, MA, docent
  Scenski govor VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Scenski pokret VI  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
Scenski govor VI  p
vježbaonica 3
Damir Mahmutović, MA, docent
 Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
12.00
  Tehnika glasa VI  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
13.00  Scenske igre I  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin, red. prof.
 
14.00  Scenske igre I  v
vježbaonica 3
Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse
   Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
15.00      Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
16.00 Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.
 Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
17.00 Gluma V  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Gluma VI  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Gluma VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent
Gluma VI  v
vježbaonica 3
Emina Goletić, MA, viši asistent

Studijski program Gluma – II ciklus studija

I  semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
11.00
12.00 Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof. 
 Scenski pokret X  p
vježbaonica 2
Baisa Bakin, red. prof.
13.00  Tehnika glasa X  p
vježbaonica 1
Lejla Teskeredžić, red. prof.
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof. 
 Scenski pokret X  p
vježbaonica 2
Adnan Mujkić,
MA, stručnjak iz prakse
14.00 Gluma X   p
vježbaonica 1
Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Tehnika glasa X  v
vježbaonica 1
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
Završni rad II ciklusa  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA,  viši asistent
 Gluma X   p
vježbaonica 1
Alisa Brkić, MA, viši asistent

Studijski program Produkcija – I ciklus studija

II godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak  Petak Subota
9.00 Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.
 Radio produkcija IV   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc
Menadžment u kulturi III    p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, docent
     Radio produkcija IV   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
10.00    Radio produkcija IV   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc
Menadžment u kulturi III   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
 Scenske umjetničke vještine IV  p
vježbaonica 3
Alisa Brkić, MA, viši asistent
 Radio produkcija IV   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
11.00
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Mr. sci. Damir Altumbabić, vanr. prof.  
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
Scenske umjetničke vještine IV  p
vježbaonica 3
Baisa Bakin,
redovni profesor
Menadžment u kulturi III   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
12.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Baisa Bakin, red. prof.  
Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
Menadžment u kulturi III   v
vježbaonica 1
Damir Pirić, stručnjak iz prakse
13.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   p
vježbaonica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Scenografija, kostimografija, šminka i scenski prostori p
vježbaonica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
Južnoslavensko pozorište i drama II p
vježbaonica  1
Dr. sci. Srđan Vukadinović,
red.  prof.
 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Abdulah Smajić, stručnjak iz prakse
14.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Emir Hukić, stručnjak iz prakse
Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse

15.00 Teorija i historija južnoslovenske produkcije   v
vježbaonica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse

IV godina

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
9.00      Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije p
učionica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.
 Grafičko oblikovanje izdavačke produkcije v
učionica 1
Adnan Mujkić, stručnjak iz prakse
Filmska i TV produkcija IV   v
učionica  1
Jadran Ibrulj, stručnjak iz prakse
10.00  Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
   Izdavačka likovna produkcijska djelatnost p
učionica 1
Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof. 
Izdavačka likovna produkcijska djelatnost v
učionica 1
Adnan Mujkić, stručnjak iz prakse
Filmska i TV produkcija IV   v
učionica  1
Jadran Ibrulj, stručnjak iz prakse
11.00   Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
Filmska i TV produkcija III   p
učionica  1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Pozorišna produkcija IV p
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
  Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
Pozorišna produkcija IV v
učionica 1
Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse
12.00  Elementi filma  p
učionica 1
Irfan Kasumović, MA, docent
Filmska i TV produkcija III   p
učionica  1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Pozorišna produkcija III  v
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
 Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
 Pozorišna produkcija IV   v
učionica 1
Denis Krdžalić, stručnjak iz prakse
13.00    Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse
 Završni rad I ciklusa studija p
učionica 1
Zoran Pavljašević, MA, doc.
Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 Elementi filma  p
učionica 1
Emina Goletić, MA, viši asistent
14.00   Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse
 Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Elvin Mehinović, stručnjak iz prakse
 
15.00   Završni rad I ciklusa studija v
učionica 1
Edin Memić, stručnjak iz prakse