KONSULTACIJE ZA PRIJEMNI ISPIT AKADEMSKE 2021/2022. – Produkcija

Akademske 2021/2022. godine Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli upisuje novu generaciju studenata na I ciklus studija – studijski program  ”PRODUKCIJA”.
Konsultacije za prijemni ispit biće organizovane tokom mjeseca maja i juna, svakog ponedjeljka sa početkom u 11.00 sati.

Informacije na telefon 035/277-690

Adresa: Ulica Armije BiH bb. – Univerzitetski kampus, 75 000 Tuzla