OVJERA I UPIS SEMESTRA

Prijem ispitnih prijava, ovjera zimskog i upis ljetnog semestra u ak. 2021/2022. g. vršit će se do 21.01.2022. godine u studentskoj službi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.

Studentska uvjerenja izdavat će se na Akademiji dramskih umjetnosti.