Obavještenje za postdiplomce i doktorante

Obavještenje za studente postdiplomskog studija i doktorskog studija kojima je prestao status studenta sa istekom akademske 2020/21. godine

Obavještavaju se studenti;

–           Doktorskog studija po ranijim propisima,

–           Postdiplomskog studija,

koji žele nastaviti započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka i započeti postdiplomski studij na  fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2021/22. godinemogu podnijeti zahtjev za nastavak studija dekanima fakulteta/Akademije, a uplatu participacije izvršiti u prvoj sedmici ljetnog semestra, odnosno u periodu od 28.02.2022. godine do 04.03.2022. godine.

Participacija za postdiplomski studij iznosi 200,00 KM, a za doktorski studij 300,00 KM.

 

Odluka-o-dodatnoj-participaciji-stari-doktori-i-PDS0001 (2)

UPLATNICA-INSTRUKCIJA-ZA-PLAĆANJE (2)