TERMINI POPRAVNIH ISPITA -SEPTEMBARSKI ROK

Popravni ispitni termini (od 12.09. do 24.09. 2022. godine)

Popravni ispitni termini – raspored ispita za I ciklus studijskih programa Gluma i Produkcija na Akademiji dramskih umjetnosti

Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021./2022. godini.

NAZIV PREDMETA: Studijski program: Godina studija: Datum i vrijeme: Odgovorni nastavnik:
Scenski govor III Gluma Druga 12.09.2022.

10:00h

Damir Mahmutović, MA, docent
Scenski govor VII Gluma Četvrta 12.09.2022.

11:00h

Damir Mahmutović, MA, docent.
Radio produkcija I i II Produkcija Prva 12.09.2022.

10:00h

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

Kulturna politika II Produkcija Treća 12.09.2022.

11:00h

Zoran Pavljašević,MA, vanr. prof

 

Menadžment u kulturi I Produkcija Prva 13.09.2022.

10:00h

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

Pozorišna produkcija II Produkcija Treća 13.09.2022.

10:00h

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof

 

Scenski govor IV Gluma Druga 13.09.2022.

10:00h

Damir Mahmutović, MA, docent.
Scenski govor VIII Gluma Četvrta 13.09.2022.

11:00h

Damir Mahmutović, MA, docent.
Elementi likovne produkcije Produkcija Treća 14.09.2022.

10:00h

Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Elementi filma Gluma Četvrta 14.09.2022.

10:00h

Irfan Kasumović, MA, doc.
Scenski pokret IV Gluma Druga 15.09.2022.

11:00h

Baisa Bakin, red. prof.

 

Likovna kultura Gluma Druga 16.09.2022.

10:00h

Dr. sci. Maja Dedić, vanr. prof.

 

Tehnika glasa VII Gluma Četvrta 16.09.2022.

10:00h

Lejla Teskeredžić,

red. prof.

Tehnika glasa VIII Gluma Četvrta 19.09.2022.

10:00h

Baisa Bakin, red. prof.

 

 

Scenski pokret III Gluma Druga 19.09.2022.

11:00h

Baisa Bakin, red. prof.

 

Svjetsko pozorište i drama I Produkcija Prva 20.09.2022.

12:00h

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

Gluma III Gluma Druga 20.09.2022.

10:00h

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.
Gluma IV Gluma Druga 20.09.2022.

11:00h

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.
Gluma VIII Gluma Četvrta 20.09.2022.

13:00h

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof.
Osnovi režije Gluma Četvrta 21.09.2022.

10:00h

Mr. sc. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Svjetsko pozorište i drama II Produkcija

 

Prva

 

21.09.2022.

12:00h

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.
Tehnika glasa IV Gluma Druga 21.09.2022.

11:30h

Mr. sc. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Kreativni elementi pozorišne produkcije Produkcija Prva 22.09.2022.

12:000h

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.
Južnoslovensko pozorište i drama I i IV

 

Gluma

Produkcija

Druga

Treća

22.09.2022.

12:30h

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.
Sociologija umjetnosti II Produkcija Prva 23.09.2022.

12:000h

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red. prof.

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

Damir Mahmutović, MA, docent

______________________