IZMJENE RASPOREDA PREDAVANJA I VJEŽBI – ZIMSKI SEMESTAR AK. 2022./2023.

 

I GODINA – studijski program ”GLUMA”

I  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00

Tehnika glasa I

P. Vježbaonica  br. 1

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof. Od. nast.

Tehnika glasa I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Scenski govor I

V. Vježbaonica 3

Alisa Brkić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Scenski pokret I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse (grupa 1)

10.00 Scenski govor I

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, docent, Od. nast.

Tehnika glasa I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA , viši asistent (grupa 2)

Scenski govor I

V. Vježbaonica 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent (grupa 2)

Scenski pokret I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

 (grupa 2)

Svjet. pozorište i drama I

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović, red.prof. Od. nast.

11.00 Scen. umj. vještine I

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof.

Od. nast.

Scenski pokret I

P. Vježbaonica 3

Baisa Bakin, red. prof,

Od. nast.

Tehnika glasa I

P. Vježbaonica 1

Mr.sc. Sanela Babić, vanr. prof.

Od. nast.

Scenski govor I

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA,

docent, Od. nast.

Svjet. pozorište. i drama I

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof. Od. nast.

12.00 Scenski pokret I

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Od. nast.

Scen .umj. vještine I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 1)

    Scenski govor I

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA,

viši asistent (grupa 1)

13.00   Scen.umj.vj I

V. Vježbaonica br. 3

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 2)

    Scenski govor I

V. Vježbaonica br. 3

Alisa Brkić, MA,

viši asistent (grupa 2)

14.00      
15.00 Svjetsko poz. i drama I

P. Vježbaonica br. 3

mr.sc. Damir Altumbabić, vanr. prof,

Svjetsko poz. i drama I

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović,

vanr. prof.

  Gluma I

P.  Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof. Od. nast.

16.00 Gluma I

P. Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof. Od. nast.

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr. prof. Od. nast.

Gluma I

P.  Vježbaonica 3

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma I

P.  Vježbaonica br. 3

Mr. sc. Damir Altumbabić, vanr.prof. Od. nast.

17.00 Gluma I

V.  Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,viši asistent (grupa 1)

Gluma I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

Gluma I

P. Vježbaonica.  3

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

Gluma I

V.  Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

18.00 Gluma I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

Gluma I

V.  Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Gluma I

V. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. 

 

         III GODINA – studijski program ”GLUMA”

     V (zimski) semestar                                                                                          

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00   Tehnika glasa V

V.   vježb. 2

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 2)

10.00 Tehnika glasa V

P. Vježbaonica 1

Mr. sc. Sanela Babić,

vanr. prof. Od. nast.

Gluma na filmu i TV

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA,

docent, Od.nast.

Tehnika glasa V

P. Vježbaonica 1

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

Od. nast.

Scenski govor V

P.   vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent, Od. nast.

Tehnika glasa V

V.   vježb. 2

Emina Goletić, MA,

viši asistent (grupa 1)

11.00 Scenski govor V

P.   vježbaonica  2

Damir Mahmutović, MA, docent,

Od. nast.

Gluma na filmu i TV

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA,

docent,

Od.nast.

Scenski pokret V

P.  vježb .2

Baisa Bakin, red. prof.

Od. nast.

Scenski pokret V

V.   vježb. 2

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 2)

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 2)

12.00 Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježbaonica  2

Mr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.  Od. nast.

Gluma na filmu i TV

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,

viši asistent,

(grupa 1)

Scenski pokret V

P.   vježb. 2

Baisa Bakin, red. prof.

Od. nast.

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 1)

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 1)

13.00 Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježbaonica  2

Mr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.  Od. nast.

Gluma na filmu i TV

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,

viši asistent,

(grupa 2)

Scenski govor V

V.    vježbaonica  2

Emina Goletić, MA,

viši asistent

(grupa 2)

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježb.  2,

Mr. sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

14.00  Scenski pokret V

V.   vježb. 2

Adnan Mujkić, MA,

stručnjak iz prakse

(grupa 1)

Scenog.,kostim, maska i scenski prostori

P.  vježb.  2,

Mr.sc. Sanela Babić, vanr.prof.

 

15.00  
16.00 Gluma V

P.  vježb.  2

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić

Tanović, vanr. prof.  Od. nast.

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić

Tanović, vanr. prof.

Gluma V

P.  vježb.  2

P. vježbaonica br 2

Irfan Kasumović, MA, docent

17.00 Gluma V

V.  vježb.  2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse,

(grupa 2)

Gluma V

P. vježbaonica 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić

Tanović, vanr. prof.  Od. nast.

Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

(grupa 2)

Gluma V

V.  vježb.  2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse, (grupa 1)

18.00 Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

(grupa 1)

Gluma V

V.    vježbaonica  2

Alisa Brkić, MA,viši asistent,

(grupa 2)

Gluma V

V.  vježb.  2

Adnan Mujkić, MA, stručnjak iz prakse (grupa 1)

      

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. 

 

 

II GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

III (zimski) semestar

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
08.00 Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

09.00 Radio produkcija III

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić str. iz prakse SS

Muzička kultura

P. Vježbaonica br 1

Lejla Teskeredžić, red. prof. Odg. nast.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Emir Hukić, str. iz prakse SS

10.00 Radio produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Od. nast.

Radio produkcija III

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić,

str. iz prakse SS

Menadžment u kulturi II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA,

vanr. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof. Od. nast.

11.00 Radio produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Menadžment u kulturi II

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić,

str. iz prakse SS

Menadžment u kulturi II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof. Od. nast.

12.00 Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Menadžment u kulturi II

V. Vježbaonica br 1

Damir Pirić,

str. iz prakse SS

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić,

str. iz prakse, SS

Južnosl. pozorište i drama I.

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof.  Od. nast.

Svjetsko poz. i drama III

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof.  Od. nast.

13.00 Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić str. iz prakse, SS

Južnosl. pozorište i drama I.

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red.prof.  Od. nast.

Svjetsko poz. i drama III

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Srđan Vukadinović,

red. prof.  Od. nast.

14.00 Svjetsko poz. i drama III

P. Učionica br. 1

mr.sc. Damir Altumbabić, vanr. prof

Muzička kultura

P. Vježbaonica br 1

Lejla Teskeredžić,

red. prof. Odg. nast.

Teorija i historija pozorišne produkcije u svijetu

V. Učionica br. 1

Enisa Goletić str.

iz prakse, SS

15.00 Svjetsko poz i drama III

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof. 

 

IV GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA”

VII  (zimski) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
09.00

Osnovi izdavačke produkcije

V. Vježbaonica br 1

Izbor Str.iz prakse u toku

10.00 Pozorišna produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Osnovi izdavačke produkcije

P. Vježbaonica br 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof.

Osnovi izdavačke produkcije

V. Vježbaonica br 1

Izbor Str.iz prakse u toku

Filmska i TV produkcija III

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

11.00 Pozorišna produkcija III

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Muzička produkcija II

V. Vježbaonica br 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Filmska i TV produkcija III

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

12.00 Muzička produkcija II

P Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Od. nast.

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Filmska i TV produkcija III

P. Učionica 1

Edin Lonić, red.prof SS

13.00 Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Od.nast.

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Poz.prod III

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić stručnjak iz prakse. SS

14.00 Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Od.nast.

Osnovi režije

V. Vježbaonica br 1

Emina Goletić, MA,viši asistent

Filmska i TV produkcija III

V. Vježbaonica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent

Poz.prod III

V.Učionica br 1

Denis Krdžalić stručnjak iz prakse. SS

15.00 Osnovi režije

P. Vježbaonica br 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Od.nast.

Osnovi izdavačke produkcije

P Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, vanr.prof. Od. nast.

16.00 Osnovi autorskog prava

(Pravni fakultet)

Dr. sci. Sanja Kvazić Hukić, stručnjak iz prakse

17.00 Osnovi autorskog prava

(Pravni fakultet)

Dr. sci. Sanja Kvazić Hukić, stručnjak iz prakse

 
18.00 Osnovi autorskog prava

(Pravni fakultet)

Dr. sci. Sanja Kvazić Hukić, stručnjak iz prakse

Prodekan za nastavu:                                                                          Dekan:

Damir Mahmutović, MA, docent                    Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.