KONSULTACIJE ZA PRIJEMNI ISPIT ZA AKADEMSKU 2023/2024. GOD.

Za sve  kandidate koji se žele upisati na Akademiju dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV)

Univerziteta u Tuzli svake sedmice bit će organizovane konsultacije u periodu od 29.05.2023. do početka prijemnih ispita.

Konsultacije za I ciklus studija studijskog programa Gluma – Srijeda  14.00 – 15.00,  Vježbaonica br. 3

Konsultacije za I ciklus studija studijskog programa Produkcija – Ponedjeljak, 10.00 – 12.00,  Učionica br. 1