IZMJENA RASPOREDA NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2023/2024. GOD. (U PRIMJENI OD 21. MARTA)

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Ak. 2023/2024. godina

I GODINA – studijski program ”GLUMA” II  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

08.00 – 08:45

Tehnika glasa II

V. Vježbaonica br. 1

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS.

 
09.00 – 09:45 Glumački sistemi i poetike

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor II

P. Vježbaonica br. 1

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Tehnika glasa II

P. Vježbaonica br. 1

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor II

P. Vježbaonica br. 1

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Scenski govor II

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS.

 

10.00 – 10:45

Glumački sistemi i poetike

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski pokret II

P. Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Scenski govor II

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS.

 

11.00 – 11:45

Glumački sistemi i poetike

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski pokret II

P. Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

P. Vježbaonica br. 1

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof. Odg. nast.

(zajednička nastava sa 1. godinom Produkcije)

 
 

12.00 – 12:45

Tehnika glasa II

P. Vježbaonica br. 1

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

V. Vježbaonica br. 1

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse. SS (zajednička nastava sa 1. godinom Produkcije – 2. grupa)

 
 

13.00 – 13:45

Glumački sistemi i poetike

P. Vježbaonica br. 1

Baisa Bakin, red. prof.

     
 

14.00 – 14:45

    Scenski pokret II

V. Vježbaonica br. 1

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS.

 
 

15.00– 15:45

     
 

16.00 – 16:45

Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

Gluma II

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

 

17.00 – 17:45

Gluma II

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

Gluma II

P. Vježbanica br. 1

Irfan Kasumović, MA, docent,

Gluma II

P.  Vježbaonica  br. 1

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof. Odg. nast.

Gluma II

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

 
 

18.00 – 18:45

Gluma II

V. Vježbaonica br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

   

                                                                                                                                                                                                                                   

 II GODINA – studijski program ”GLUMA” IV (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak

Petak

09.00 – 09:45 Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 1)

   
 

10.00 – 10:45

Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 2)

Scenski govor IV

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Tehnika glasa IV

P. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor IV

P. Vježbaonica br. 3

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

 

11.00 – 11:45

Scenski pokret IV

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Tehnika glasa IV

P. Vježbaonica br. 3

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Tehnika glasa IV

V. Vježbaonica br. 3

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 
 

12.00 – 12:45

Scenski pokret IV

P. Vježbaonica br. 3

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

  Scenske umjetničke vještine  IV

P. Vježbaonica br. 3

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof. Odg. nast.

 

Tehnika glasa IV

V. Vježbaonica br. 3

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

 

13.00 – 13:45

Scenski pokret IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 1)

  Južnoslovensko pozorište i drama I

P. Vježbaonica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

 
 

14.00 – 14:45

Scenske umjetničke vještine  IV

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse. SS (grupa 1)

Scenski pokret IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 2)

Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 1)

   
 

15.00– 15:45

Scenske umjetničke vještine  IV

V. Vježbaonica br. 3

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse. SS (grupa 2)

Scenski govor IV

V. Vježbaonica  br. 3

Alisa Brkić, MA, viši asistent, SS. (grupa 2)

 
 

16.00 – 16:45

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof.

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

 

17.00 – 17:45

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Sanela  Babić, vanr. prof.

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Gluma IV

P.  Vježbaonica  br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof. Odg. nast.

 

18.00 – 18:45

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Gluma IV

V. Vježbaonica br. 3

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

 

IV GODINA – studijski program ”GLUMA” VIII (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
09.00 – 09:45 Tehnika glasa VIII

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

 
 

10.00 – 10:45

Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

Tehnika glasa VIII

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 1)

 
 

11.00 – 11:45

Osnovi režije

V. Vježbaonica br. 2

Ermin Avdić, stručnjak iz prakse SS (grupa 2)

Scenski govor VIII

P. Vježbaonica br. 2

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Tehnika glasa VIII

P. Vježbaonica br. 2

Emina Goletić, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor VIII

P. Vježbaonica br. 2

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof., Odg. nast.

 

Scenski govor VIII

V. Vježbaonica br. 2

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 

12.00 – 12:45

Scenski pokret VIII

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 2)

Scenski pokret VIII

P. Vježbaonica br. 2

Baisa Bakin, red. prof. Odg. nast.

Osnovi režije

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Scenski govor VIII

V. Vježbaonica br. 2

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

 

13.00 – 13:45

Scenski pokret VIII

V. Vježbaonica  2

Mirza Mujagić, stručnjak iz prakse, SS  (grupa 1)

  Osnovi režije

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

 

14.00 – 14:45

  Osnovi režije

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent, Odg. nast.

Gluma VIII

V. Vježbaonica  2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 

15.00– 15:45

Gluma VIII

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red. prof. Odg.nast.

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent.

Gluma VIII

V. Vježbaonica  2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

 

16.00 – 16:45

Gluma VIII

V. Vježbaonica br. 2

Luka Spasojević, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof. Odg.nast.

Završni rad I ciklusa

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red. prof. Odg.nast.

Gluma VIII

P. Vježbaonica  br. 2

Irfan Kasumović, MA, docent.

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

 

17.00 – 17:45

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Završni rad I ciklusa

P. Vježbaonica  br. 2

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red.prof. Odg.nast.

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 

 

18.00 – 18:45

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

 

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 1)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Hasan Sušić, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

Završni rad I ciklusa

V. Vježbaonica  br. 2

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS (grupa 2)

                                                                                                                         

  I GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA” II (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
 

09.00 – 09:45

Svjetsko pozorište i drama II

P. Vježbaonica br.2

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

Svjetsko pozorište i drama II

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Jasmina Čelebić  Tanović, red. prof.

Sociologija umjetnosti II

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

10.00 – 10:45   Sociologija umjetnosti II

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

 

11.00 – 11:45

Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

P. Vježbaonica br. 1

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof. Odg. nast.

(zajednička nastava sa 1. godinom Glume)

Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Kreativni elementi pozorišne produkcije

V. Vježbaonica br. 3

Emir Hukić, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

12.00 – 12:45

Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Radio produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

V. Vježbaonica br. 1

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse. SS (zajednička nastava sa 1. godinom Glume – 2. grupa)

Menadžment u kulturi I

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

Kreativni elementi pozorišne produkcije

V. Vježbaonica br. 3

Emir Hukić, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

13.00 – 13:45

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

Radio produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Scenske umjetničke vještine  II

V. Vježbaonica br. 1

Edin Suljetović, stručnjak iz prakse. SS (1. grupa)

Kreativni elementi pozorišne produkcije

V. Vježbaonica br. 3

Emir Hukić, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

14.00 – 14:45

Kreativni elementi pozorišne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

 

 

15.00– 15:45

   
 

16.00 – 16:45

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

Radio produkcija II

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Radio produkcija II

V. Vježbaonica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

 

17.00 – 17:45

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

  Radio produkcija II

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Radio produkcija II

V. Vježbaonica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

 

18.00 – 18:45

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

  Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Učionica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 2)

Menadžment u kulturi I

V. Vježbaonica br 1

Jakub Halilović, asistent, SS

(grupa 1)

                                                                                                                                                                                               

III GODINA – studijski program ”PRODUKCIJA” VI  (ljetni) semestar

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Subota

09.00 – 09:45 Elementi likovne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Kulturna politika II

V. Vježbaonica br. 2

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse, SS

 

10.00 – 10:45

Elementi likovne produkcije

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Pozorišna produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Osnovi primjenjene muzike

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Kulturna politika II

V. Vježbaonica br. 2

Abdulah Smajić, MA, stručnjak iz prakse, SS

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

 

11.00 – 11:45

  Pozorišna produkcija II

P. Učionica br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof. Odg. nast.

Osnovi primjenjene muzike

P. Učionica br. 1

Dr.sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Kulturna politika II

P. Vježbaonica br. 1

Dr.sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

 

12.00 – 12:45

Osnovi primjenjene muzike

P. Učionica br. 1

Dr. sci. Maja Dedić, red. prof. Odg. nast.

Južnoslovensko pozorište i drama IV

P. Vježbaonica br. 1

Dr. sci. Mirsada Suljić, docent. Odg. nast.

Filmska i TV produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

 

13.00 – 13:45

Osnovi primjenjene muzike

P. Vježbaonica br. 1

Emina Goletić, MA, docent.

Pozorišna produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

 

14.00 – 14:45

Pozorišna produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

Filmska i TV produkcija II

V. Učionica br. 1

Ljubiša Veljković, MA, viši asistent, SS

 

15.00– 15:45

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

 

16.00 – 16:45

  Elementi likovne produkcije

V. Učionica  br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

 

17.00 – 17:45

Elementi likovne produkcije

V. Učionica  br. 1

Ivana Petrović, MA, stručnjak iz prakse, SS

  Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

18.00 – 18:45     Filmska i TV produkcija II

P. Učionica br. 1

Edin Lonić, red. prof.,

Odg. nast. SS (svake 2. sedm.)

 Prodekan za nastavu: Damir Mahmutović, MA, vanredni profesor