APRILSKI ISPITNI TERMINI – AK. 2023/24. GOD.

APRILSKI ISPITNI ROK

Ispitni termin (od 01.04. do 13.04. 2024. godine)

Aprilski ispitni termin – raspored ispita za I ciklus studija studijskih programa Gluma i Produkcija

na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/2024. godini.

 

NAZIV PREDMETA: Studijski program: Godina studija: Datum, vrijeme: Odgovorni nastavnik:
Radio produkcija I Produkcija Prva 01.04.2024.

10:00h Uč. br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

Scenski pokret I Gluma Prva 01.04.2024.

10:00h Vj. br. 1

Baisa Bakin, red. prof.

 

Scenski pokret III Gluma Druga 01.04.2024.

11:00h Vj. br. 3

Baisa Bakin, red. prof.

 

Radio produkcija IV Produkcija Treća 01.04.2024.

11:30h Uč. br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

Scenski pokret VII Gluma Četvrta 01.04.2024.

13:00h Vj. br. 2

Baisa Bakin, red. prof.

 

Likovna kultura Gluma Četvrta 02.04.2024. 09:00h Uč. br. 1 Dr.sci. Maja Dedić, red. prof.

 

Osnovi glume Produkcija Prva 02.04.2024.

10:00h Vj. br. 2

Baisa Bakin, red. prof.

 

Pozorišna produkcija I

 

 

Produkcija Treća 02.04.2024.

10:00h Uč. br- 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.
Scenske umjetničke vještine III Gluma Druga 02.04.2024.

12:00h Vj. br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof.
Tehnika glasa I Gluma Prva 03.04.2024.

10:00h Vj. br. 1

Lejla Teskeredžić, red. prof.

 

Tehnika glasa III Gluma Druga 03.04.2024.

11:00h Vj. br. 3

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Tehnika glasa VII Gluma Četvrta 03.04.2024.

13:00h Vj. br. 2

Baisa Bakin, red. prof.

 

Muzička produkcija I

 

Produkcija Treća 04.04.2024.

10:00h Uč. br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

Tehnika glasa V Gluma Četvrta 04.04.2024.

10:00h Vj. br. 2

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Scenski govor I Gluma Prva 04.04.2024.

11:00h Vj. br. 1

Damir Mahmutović, MA, vanr.prof.

 

Scenski govor III Gluma Druga 04.04.2024.

12:00h Vj. br. 3

Damir Mahmutović, MA, vanr.prof.

 

Menadžment u kulturi II Produkcija Treća 05.04.2024.

10:00h Uč. br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.

 

Tehnika glasa VI Gluma Četvrta 05.04.2024.

11:00h Vj. br. 2

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Svjetsko pozorište i drama I

 

Gluma Prva 05.04.2024.

14:00h Uč. br. 1

Dr. sci. Maja Lasić, docent
Svjetsko pozorište i drama II

 

Gluma Druga 05.04.2024.

15:00h Uč. br. 1

Dr. sci. Maja Lasić, docent
Teorijske osnove poz. produkcije

 

Produkcija Prva 05.04.2024.

16:00h Uč. br. 1

Dr.sci. Maja Lasić, docent
Svjetsko pozorište i drama I

 

Produkcija Prva 06.04.2024.

10:00h Uč. br. 1

Dr. sci. Maja Lasić, docent
Južnoslovensko poz. i drama III

 

Produkcija Treća 06.04.2024.

11:30h Uč. br. 1

Dr. sci. Maja Lasić, docent
Marketing u umjetnosti

 

Produkcija Treća 08.04.2024.

10:00h Uč. br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.
Gluma II Gluma Druga 08.04.2024.

11:00h Vj. br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof.
Menadžment u kulturi III Produkcija Treća 09.04.2024.

10:00h Uč. br. 1

Zoran Pavljašević, MA, vanr. prof.
Scenski govor VII Gluma Četvrta 09.04.2024.

11:00h Vj. br. 2

Damir Mahmutović, MA, vanr.prof.

 

Gluma I Gluma Prva 09.04.2024.

13:00h Vj. br. 1

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Gluma VII Gluma Četvrta 08.04.2024. 10:00h Vj. br. 2 Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof.
Scenske umjetničke vještine I Gluma

Produkcija

(zajednička

nastava i ispit)

Prva 11.04.2024.

12:00 Vj. br. 2

Baisa Bakin, red. prof.
Gluma III Gluma Druga 11.04.2024.

16:00h Vj. br. 3

Mr. sci. Damir Altumbabić, red. prof.

 

Osnovi primjenjene muzike

 

Gluma Četvrta 12.04. 2024.

12:00h Vj. br. 2

Mr. sci. Sanela Babić, vanr. prof.

 

Filmska i TV produkcija I

 

Produkcija Treća 12.04. 2024.

16:00h Uč. br. 1

Edin Lonić, red. prof.
Kulturna politika I Produkcija Treća 13.04. 2024.

10:00h Uč. br. 1

Dr. sci. Maja Lasić, docent

 

Sociologija umjetnosti I Produkcija Prva 13.04. 2024.

11:30h Uč. br. 1

Dr. sci. Maja Lasić, docent

 

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

Damir Mahmutović, MA, vanr. prof.